Professionals - Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

rss

Servicepunt meldcode

Wat is het?

Het Servicepunt meldcode biedt advies en ondersteuning bij de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij diverse organisaties in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs. Het servicepunt treedt op als makelaar en verwijst organisaties door voor trainingen en deskundigheidsbevordering rondom huiselijk geweld en kindermishandeling naar Bureau Moetd, Wouwtrainingen en Harten 3.
Daarnaast organiseert het Servicepunt meldcode netwerk- en themabijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hoe werkt het?

Organisaties en professionals uit zorg, welzijn en onderwijs kunnen bij het Servicepunt terecht voor advies en informatie over de invoering meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Invoering meldcode en SISA

Het Servicepunt biedt organisaties ondersteuning bij de implementatie van de meldcode en SISA, geeft advisering omtrent scholing.

Het servicepunt meldcode heeft een toolkit meldcode ontwikkeld. De signaleringskaart en het stappenkaartje meldcode zijn onderdelen van de toolkit meldcode en deze zijn te bestellen bij het Servicepunt meldcode.

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u contact opnemen met het Servicepunt meldcode (010) 433 9889 of trainingenhuiselijkgeweld@rotterdam.nl.
Voor vragen over implementatie of advies over SISA kunt u contact opnemen met (010) 433 9930 of  info@sisa.rotterdam.nl

Interessant? Deel dit met je netwerk