Professionals - Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

rss

Werken met de meldcode en SISA

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en gemeenten. Bekijk de film meldcode hierboven voor meer informatie.

Keurmerk meldcode
Heeft uw organisatie al het keurmerk meldcode aangevraagd? Is uw organisatie toegerust om met de meldcode te werken? Met het keurmerk meldcode kunt u als organisatie aantonen dat u voldoet aan de wettelijke verplichting.
De gemeente Rotterdam wil u daarom stimuleren dit keurmerk aan te vragen. Hierin faciliteren wij door éénmalig het lidmaatschap van de LVAK (Landelijke vakgroep aandachtsfunctionarissen kindermishandeling), voor uw gecertificeerde aandachtsfunctionaris, gedurende één jaar te financieren èn de kosten voor het aanvragen van het keurmerk meldcode. Deze vergoeding kan uiterlijk tot 1 april 2018 èn/of tot een maximum van 200 in Rotterdam gevestigde en/of werkzame instellingen worden aangevraagd. Lees hier meer over het aanbod.

Downloads op deze pagina

Handreiking signaleren kindermishandeling en gebruik meldcode en sisa

Handreiking voor alle Rotterdamse scholen en schoolbesturen
Laatst gewijzigd op 21 maart 2017

Werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Regionale werkafspraken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de (geestelijke) gezondheidszorg en partijen in de jeugdbescherming en huiselijk geweld.
Laatst gewijzigd op 16 mei 2017
Interessant? Deel dit met je netwerk