Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

rss

Keurmerk meldcode

De gemeente Rotterdam hecht grote waarde aan het goed hanteren van de meldcode. De meldcode is een stappenplan voor professionals uit zorg, onderwijs en welzijn. Daarin staat duidelijk beschreven wat van hen wordt verwacht bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

In Rotterdam kampen circa 17.500 gezinnen met een vorm van huiselijk geweld. Een op de twaalf Rotterdammers van zeventien jaar of ouder is ooit slachtoffer geweest van dergelijk geweld. Er zijn bijna 7.300 Rotterdamse kinderen die te maken hebben met mishandeling of verwaarlozing. Hoe eerder huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld wordt, hoe eerder we dit geweld kunnen stoppen. Uit onderzoek blijkt dat professionals de meldcode nog onvoldoende toepassen.

De gemeente Rotterdam ondersteunt organisaties om de meldcode toe te passen. Daarom vergoedt de gemeente éénmalig het lidmaatschap van een gecertificeerde aandachtsfunctionaris van de landelijke vakgroep aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld (LVAK) gedurende een jaar. Het aanbod geldt in combinatie met het Keurmerk Meldcode tot uiterlijk 1 april 2018 èn/of tot een maximum van 200 in Rotterdam gevestigde en/of werkzame instellingen.

Voorwaarden en aanvragen van het van het lidmaatschap LVAK en het Keurmerk Meldcode.

Interessant? Deel dit met je netwerk