Professionals - Kinderen en Jeugd

rss

Toezicht Kinderopvang

De GGD Rotterdam-Rijnmond voert de inspecties in de kinderopvang uit voor alle gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Alle kinderopvanginstellingen worden geïnspecteerd door de GGD en getoetst of zij voldoen aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De GGD gaat jaarlijks op inspectiebezoek bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus.

Aanvraag registratie en inspectie

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staan kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

Als u een kinderopvanginstelling (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderopvang of buitenschoolse opvang) of een gastouderbureau wilt starten, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente waar u zich wilt vestigen. De aanmelding komt daarna terecht bij de GGD. Vervolgens toetst de GGD of de kinderopvanginstelling of gastouderbureau voldoet aan de gestelde eisen voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. De behandeling van uw aanvraag tot en met het besluit of uw instelling wordt opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) duurt maximaal 10 weken.

Advies bij het starten van kinderopvang is geen taak van de GGD. Hiervoor kunt u terecht bij bijvoorbeeld de brancheorganisatie of het ministerie van SZW.

Meer informatie over het starten van een nieuw kindercentrum of gastouderbureau staat in de factsheets van ‘Streng aan de poort’ kindercentrum of gastouderbureau.

Jaarlijks onderzoek

We beoordelen elk jaar in opdracht van gemeenten of alle kinderopvanginstellingen aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Deze inspecties vinden aangekondigd en onaangekondigd plaats. De inspecteurs onderzoeken of de instellingen aantoonbaar beleid maken op de domeinen:

  • pedagogisch klimaat
  • personeel en groepen
  • veiligheid en gezondheid
  • accommodatie
  • ouderrecht

De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Een klacht over toezicht

Als u een klacht heeft over het toezicht door de inspecteur kunt u dit met hem/haar bespreken. Indien dit niet leidt tot een oplossing, kunt u een klacht indienen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. De klacht wordt behandeld volgens onze klachtenprocedure.

Vertrouwelijke informatie

De GGD Rotterdam-Rijnmond maakt voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie gebruik van de service MOVEit. Op deze manier kunnen wij, maar ook u informatie op een veilige manier versturen. Wilt u gebruik maken van deze service? Stuur dan een e-mail naar kinderopvang@rotterdam.nl waarin u aangeeft dat u gebruik wilt maken van MOVEit. U ontvangt vervolgens binnen 2 werkdagen een handleiding en wachtwoord om toegang te krijgen tot deze service. Als u een e-mail stuurt naar kinderopvang@rotterdam.nl ontvangt u altijd binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Hebt u deze niet gekregen, dan is uw e-mail niet door ons ontvangen! Neem dan contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond op telefoonnummer (010) 498 40 15.

Contact

Heeft u vragen over de inspecties? Of merkt u dat een kindercentrum of gastouderbureau niet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet? Neem dan contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond op telefoonnummer (010) 498 40 15. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

U kunt ook mailen naar kinderopvang@rotterdam.nl. U ontvangt dan binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Hebt u deze niet gekregen, dan is uw e-mail niet door ons ontvangen! Neem dan telefonisch contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond. Dan kunnen we nagaan of uw e-mail is binnengekomen.

GGD Rotterdam-Rijnmond
Afdeling Toezicht Kinderopvang
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

Meer informatie

Interessant? Deel dit met je netwerk