Milieu en leefomgeving

rss

In de woning

Veel van onze tijd brengen we thuis of elders in gebouwen (school, kinderdagverblijf of kantoor) door. Dit zogenoemde binnenmilieu is op allerlei manieren van invloed op onze gezondheid.

In veel gebouwen is de binnenlucht viezer dan de buitenlucht. Verontreinigingen in huis ontstaan door bijvoorbeeld vocht, roken, huisdieren, verbrandingsapparaten, zoals afvoerloze geisers en CV-ketels, of het gebruik van bepaalde bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?

Verontreinigingen binnenshuis kunnen gezondheidsklachten zoals luchtwegklachten, hoofdpijn, allergieën of irritaties van neus- en keelslijmvlies tot gevolg hebben.

Wat kan ik zelf doen?

Als bewoner heeft u tot op zekere hoogte de kwaliteit van het binnenmilieu zelf in de hand. Bijvoorbeeld door wel of niet te roken of door veel of weinig te ventileren. Het is soms lastig om een ruimte voldoende te ventileren. Steeds vaker worden woningen 'luchtdicht' gemaakt door betere isolatie en preventieve middelen tegen inbraak en geluidhinder. Ook is de werking van een ventilatiesysteem niet altijd duidelijk.

Welke regels gelden er?

Technische eisen aan woningen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Ambtenaren van de afdeling Stadsontwikkeling of Bouw- en woningtoezicht kunnen u hier meer over vertellen en eventueel adviseren.

Wat kan de GGD doen?

Met vragen of klachten over het binnenmilieu in relatie tot gezondheid kunt u terecht bij de afdeling Milieu & Hygiëne van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Er zit schimmel op de muur in mijn woning, is dat slecht voor mijn gezondheid?
  • Ik heb de parketvloer gelakt, maar mijn vrouw is zwanger, kan dat kwaad?
  • Ik woon langs een snelweg en mijn kind heeft astma, wat moet ik doen?

Wij schatten de situatie in en proberen het probleem te verhelderen of op te lossen. Meestal handelen we een vraag telefonisch af, maar als het nodig is komen we op huisbezoek. Verbieden of maatregelen opleggen kunnen wij niet. Wel kunnen wij huiseigenaren, afdeling Stadsontwikkeling of Bouw- en Woningtoezicht adviseren om ongezonde situaties te verbeteren. 

Contact 

Ook als u vragen heeft over uw (woon)situatie in een van de gemeenten uit het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond, kunt u terecht bij:
Team Gezondheid en Milieu, telefonisch bereikbaar via 010 – 4339894 of per e-mail gmggd@rotterdam.nl.

Voor vragen over het binnenmilieu van kantoren, bedrijven, enzovoort kunt u terecht bij uw eigen Arbodienst.

Voor vragen over ongedierte kunt u in Rotterdam terecht bij de Roteb. Voor alle andere gemeenten kunt u informeren bij de ongediertebestrijdingsdienst van uw eigen gemeente.

Voor klachten over vervuiling van (buur-)woningen of woonerven verwijzen wij u naar de afdeling Lokaal zorg netwerk van de GGD.
Voor vragen en klachten over buitenwater kunt u terecht op de Zwemwater website (hier ziet u wanneer er iets met het water aan de hand is). U kunt ook contact opnemen met de zwemwatertelefoon: (0800) 9036. Of kijk op teletekstpagina 725.

Over de situatie elders in Nederland kunt u informatie vragen aan de GGD voor dat gebied; zie hiervoor de website van GGD Nederland. Voor aanvullende informatie kunt u eveneens terecht op de website van de Rijksoverheid.

Interessant? Deel dit met je netwerk