Milieu en leefomgeving

rss

Luchtkwaliteit

De laatste jaren is de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond aanzienlijk verbeterd. Toch zitten er nog schadelijke stoffen in de lucht. Dit komt o.a. door de industrie en de grote verkeersdrukte in de regio. Luchtvervuiling kan schadelijk zijn voor mensen, maar ook voor gebouwen, de natuur en het klimaat. Door onderzoek wordt steeds duidelijker welke stofjes in de lucht  het schadelijkst zijn en welke maatregelen er genomen moeten worden om de luchtkwaliteit en de gezondheid te verbeteren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt de luchtkwaliteit in heel Nederland in de gaten. Zij meten op verschillende plekken in Nederland hoeveel stikstofdioxide, zwaveldioxide, ozon en fijn stof er in de lucht zit.  Op de website van het RIVM staan kaarten van de luchtkwaliteit. Gedetailleerde informatie over de regio Rijnmond staat op de website van de Milieudienst Rijnmond.

In het linkerkolom kunt u meer informatie vinden over luchtkwaliteit en gezondheid. Mocht u behoefte hebben aan aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met de afdeling medische milieukunde van de GGD Rotterdam- Rijnmond. Hier kunt u ook terecht wanneer u meer informatie over de luchtkwaliteit rondom uw woning wilt weten.

Interessant? Deel dit met je netwerk