Professionals - Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

rss

Toolkit implementatie meldcode

De toolkit biedt ondersteuning bij het implementeren van de meldcode binnen uw instelling. Onder aan deze pagina kunt u verschillende middelen downloaden.

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk op de website van de Rijksoverheid.

Film meldcode

Deze film gaat over hoe om te gaan met de meldcode. Een goede film om te delen met uw collega's wanneer de meldcode of huiselijk geweld en kindermishandeling op de agenda staat. Film meldcode.

Checklist

Dit is een lijst met concrete resultaten van de invoering van de meldcode, onder andere op het gebied van communicatie, scholing en beleid. Aan de hand van deze checklist kunt u zien in hoeverre de meldcode al is ingevoerd binnen uw instelling. De checklist staat onder de downloads onder aan deze pagina.

Vijfstappenkaart

Dit kaartje beschrijft kort de vijf stappen van de meldcode. Dit handige kaartje is te bestellen bij het servicepunt meldcode. Of download het kaartje onder aan deze pagina. 

Signaleringskaart

Deze kaart vormt een zeer uitgebreid en up-to-date hulpmiddel met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, signalen per leeftijdscategorie, signalen bij kinderen die getuige zijn van geweld, opvallende kenmerken bij signalen van schadelijke traditionele praktijken en signalen van ouderenmishandeling.

Kinderen die ouders hebben met een psychisch- of psychiatrisch probleem hebben een verhoogd risico om in aanraking te komen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Vandaar dat deze ook in de signaleringskaart zijn vermeld. Bij het signaleren van risico's is het nuttig om ook te kijken naar beschermende factoren.

Taken aandachtsfunctionaris

Hierin wordt duidelijk omschreven welke taken en verantwoordelijkheden horen bij een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Het document taken aandachtsfunctionarissen is ontwikkeld door de landelijke vakgroep aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en is hieronder te downloaden. 

Bureaustandaard huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit is een standaard die je op het bureau kunt plaatsen waarop staat beschreven: Huiselijk geweld en kindermishandeling is hier bespreekbaar, met daarbij contactgegevens van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Deze is bedoeld voor professionals die werken met de meldcode en heeft als doel om cliënten te informeren dat huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar is en mensen te stimuleren dat ze hier vrijuit over kunnen praten.

Meldcode App

De Meldcode App helpt professionals in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

- Download de Meldcode App (Android)
- Download de Meldcode App (Apple)

LinkedIn Groep

Meld je aan voor de LinkedIn groep Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de meldcode, netwerkbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering. Log in met je eigen LinkedIn account en klik op de knop vraag om lid te worden.

Ouderfolder huiselijk geweld raakt kinderen

De gemeente Rotterdam heeft een folder (A7) ontwikkeld om ouders te wijzen op de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling en ze tips mee te geven over hoe te handelen. De folder is hieronder te downloaden of te bestellen bij het Servicepunt meldcode.

Interessant? Deel dit met je netwerk