Spring naar het artikel

Seksueel Geweld

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Iedereen kan slachtoffer worden van een aanranding of verkrachting, of je nu kind bent of volwassen.

Wat is het?

Seksueel geweld komt dagelijks voor. Slachtoffers weten vaak niet wat zij moeten doen. Ze zijn verward, voelen schaamte en zijn bang voor represailles van de dader of voor reacties van familie of vrienden. Het Centrum Seksueel Geweld is er voor de slachtoffers.

‘Seksueel geweld' is een verzamelwoord voor alle seksueel getinte, ongewenste handelingen. Het gaat niet alleen om aanranding, verkrachting en seksueel misbruik, maar ook om seksuele intimidatie en gedwongen prostitutie. Seksueel geweld wordt gepleegd door bekenden van het slachtoffer, maar ook door onbekenden. Vaak gaat seksueel geweld gepaard met bedreiging en geestelijke mishandeling, zoals kleineren, uitschelden, buitensluiten en chanteren. Soms wordt het slachtoffer geslagen, geschopt, van de trap geduwd of op een andere manier mishandeld en zo tot seksueel contact gedwongen.

Wat kunt u doen?

Als u slachtoffer bent van seksueel geweld kunt u terecht bij Centrum Seksueel Geweld (CSG) Rotterdam. Het maakt niet uit wat voor leeftijd, geslacht of culturele achtergrond u heeft. En ook niet hoe en wanneer het seksueel geweld plaatsvond.

De medewerkers van Centrum Seksueel Geweld Rotterdam vinden het belangrijk dat u zelf de regie in handen houdt. Zo beslist u zelf of u de politie wilt inschakelen of niet. En u beslist ook zelf of er sporenonderzoek wordt gedaan of niet.

Centrum Seksueel Geweld Rotterdam vindt het belangrijk dat u zo snel mogelijk belt. Dit kan voor u een moeilijke periode zijn waarin u zich zorgen maakt over uw welzijn en gezondheid. Daarom is het CSG er voor u.

Wat doet CSG voor u?

Het Centrum Seksueel Geweld staat u met deskundigen bij op tal van gebieden:

Als het seksueel geweld in de laatste zeven dagen heeft plaatsgevonden is er direct medisch handelen nodig om infectieziekten te voorkomen. Controle op infectieziekten is ook vaak nodig als het seksueel geweld langer geleden heeft plaatsgevonden.

In het Centrum Seksueel Geweld kan een arts u onderzoeken, behandelen en medische hulp bieden. Door seksueel geweld kunt u besmet raken met een seksueel overdraagbare aandoening (SOA). U kunt besmet zijn zonder dat u op dit moment klachten hebt. Ook kunt u verwondingen of pijn hebben. Zwangerschap is mogelijk door seksueel. Een verpleegkundige van het Centrum Seksueel Geweld ondersteunt u tijdens de acute opvang.

De casemanager begeleidt u in het zorgproces. Ze vertelt u wat u van de zorgverlening kunt verwachten. U kunt bij haar terecht met al uw vragen. Zij verwijst u naar andere hulpverleners als dit nodig is. U krijgt een schema met al uw afspraken en de naam en contactgegevens van je casemanager.

Door seksueel geweld kunt u stressklachten oplopen. U kunt problemen krijgen met concentreren, slapen en boosheid en het gebeurde in gedachten herbeleven. Ook gevoelens van schuld en schaamte kunnen optreden, u kunt depressief worden of seksuele problemen krijgen. Als deze klachten na een maand niet vanzelf verminderen, kan dit wijzen op verwerkingsproblemen. Het Centrum Seksueel Geweld helpt u uw nare ervaring te verwerken.

De politie maakt deel uit van het Centrum Seksueel Geweld, maar wordt alleen ingeschakeld als u dat wilt. U kunt melding of aangifte doen. De zedenrechercheur kan in bepaalde gevallen sporen van het seksueel geweld veilig laten stellen door de forensisch arts en forensisch verpleegkundige.

Slachtofferhulp Nederland helpt u bij het aanvragen van een financiële tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor het u aangedane fysiek en psychisch letsel. Zo krijgt u erkenning van het onrecht dat u is aangedaan; die helpt u uw vertrouwen te herstellen. Slachtofferhulp Nederland ondersteunt u ook in een eventueel strafproces.

Als u dat goed vindt, worden uw huisarts en eventueel andere hulpverleners geïnformeerd. Het is namelijk belangrijk is dat zij uw situatie kennen.

Meer informatie?

Meer informatie over het Centrum Seksueel Geweld vindt u op centrumseksueelgeweld.nl.