Spring naar het artikel

Sociaal medische advisering

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vraagt iemand om verhuisurgentie, bijzondere bijstand, een gehandicaptenparkeerplaats? Het GGD-team Sociaal-Medische Advisering geeft onafhankelijk advies.

Wat is het?

De GGD kent het gebied en zijn bevolking. De artsen van het GGD-team Sociaal-Medische Advisering geven onafhankelijk sociaal-medisch advies. Dit doen ze op verzoek van een gemeente of organisatie. En natuurlijk afgestemd op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en veranderde wetgeving.

Jaarlijks brengt het team ongeveer 5.000 medische adviezen uit over sociaal-medische advisering en indicatie in de regio Rotterdam-Rijnmond. De GGD is al veertig jaar de partner van gemeenten, bedrijven en organisaties in de regio. Oplossingsgericht, gedegen, onafhankelijk en zonder winstoogmerk, met alle benodigde kennis en expertise in huis.

Hoe werkt het?

Van begin tot eind doet u zaken met een arts en niet met assistenten of verpleegkundigen. GGD Rotterdam-Rijnmond levert gedegen rapportages die stand houden bij bezwaren. U betaalt een vast tarief zodat u niet wordt verrast door bijkomende kosten. Wij willen voorkomen dat goedkoop uiteindelijk duurkoop wordt.

Uw cliënt wordt altijd gezien door een arts op één van de GGD Rotterdam-Rijnmond locaties, op afspraak. Als de cliënt niet in staat is naar een spreekuurlocatie te komen vindt er een huisbezoek plaats. Het ervaren team bestaat uit hoogopgeleide professionals: artsen Maatschappij & Gezondheid, artsen Indicatie & Advies, orthopedagogen, arbeidsdeskundigen, sociaal verpleegkundigen en psychologen.

GGD Rotterdam-Rijnmond geeft keuringen, adviezen en verklaringen over:

Vraagt u om verhuisurgentie, bijzondere bijstand, een gehandicaptenparkeerplaats? Het GGD-team Sociaal-Medische Advisering geeft onafhankelijk advies.

Kunt u niet meer thuis wonen?

Als u door een aandoening niet langer in uw huis kunt blijven wonen, kunt u in aanmerking komen voor een huisvestingsurgentieverklaring. De artsen van GGD Rotterdam-Rijnmond bekijken of de aanvraag voor een verhuisurgentie gegrond is. Zij brengen medisch advies uit aan de aanvrager. De verhuisurgentie zelf wordt aangevraagd bij de gemeente of bij een woningcorporatie in uw woonplaats.

Tijdens een spreekuur of huisbezoek onderzoekt de arts grondig de onderliggende problematiek. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen medische urgentie en/of sociaal-medische beperkingen. Het advies is standaard gericht op de medische beperkingen. Als het gewenst is kan het worden uitgebreid met de sociaal-medische beperkingen.

Afspraak maken, vragen of meer informatie?

Het team van Sociaal Medische Advisering is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

 • van 8.30 tot 11:30 uur
 • van 14:00 tot 16:30 uur

U bereikt ons via telefoonnummer (010) 433 98 86 of per e-mail. Hier kunt u ook terecht met andere vragen.

Voor de regio Rotterdam worden de afspraken vastgelegd door Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond.
Voor de Zuid-Hollandse eilanden worden de afspraken per gemeente vastgelegd.

 

Vraagt u om verhuisurgentie, bijzondere bijstand, een gehandicaptenparkeerplaats? Het GGD-team Sociaal-Medische Advisering en Indicatie geeft onafhankelijk advies.

Hebt u een gehandicaptenparkeerkaart nodig?

Als u in een rolstoel zit of slecht ter been bent, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats aanvragen bij de gemeente. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Voor de aanvraag van de Europese gehandicaptenparkeerkaart is een medisch advies nodig. Voor dit advies kan uw gemeente bij GGD Rotterdam-Rijnmond terecht. Wij houden rekening met de verordeningen per gemeente. Het medisch onderzoek vindt meestal tijdens een spreekuur plaats, maar als het nodig is kan het ook bij een huisbezoek.

Tijdens de keuring onderzoekt de arts of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder en/of als passagier). Ook beoordeelt de arts voor een aantal gemeenten of u in aanmerking kan komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Hier mag uitsluitend de auto van een persoon met een lichamelijke beperking met het aangegeven kenteken staan. Deze speciale parkeerplaats wordt aangelegd bij de woning of het bedrijf waar u werkt.

Hoe weet u of u in aanmerking komt?

GGD Rotterdam-Rijnmond heeft een kansenkaart ontwikkeld. Daarmee kunt u op een eenvoudige manier te weten komen of het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kansrijk voor u is. Als het resultaat voor u positief uitvalt, is dat nog geen garantie dat u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Het is de arts die dat uiteindelijk beoordeelt. Valt het resultaat negatief uit, dan heeft het waarschijnlijk geen zin om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. U voldoet waarschijnlijk niet aan de criteria. Dankzij de kansenkaart kunt u onnodige kosten voorkomen. Het staat u natuurlijk vrij om u toch te laten keuren, maar ook dan geldt: de arts beslist.

Kansenkaart (PDF 98.8K)

Hoe vraagt u de parkeerkaart aan?

De eigen bijdrage voor het medisch advies is per gemeente vastgelegd. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u zich melden bij de gemeente. De gehandicaptenparkeerkaart wordt voor een bepaalde periode afgegeven. Hierna is in de meeste gevallen een herkeuring nodig.

Hoe maakt u een afspraak?

Het team van Sociaal Medische Advisering is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

 • van 8.30 tot 11:30 uur
 • van 14:00 tot 16:30 uur

U bereikt ons via telefoonnummer (010) 433 98 86 of per e-mail. Hier kunt u ook terecht met andere vragen.

Vraagt u om verhuisurgentie, bijzondere bijstand, een gehandicaptenparkeerplaats? Het GGD-team Sociaal-Medische Advisering en Indicatie geeft onafhankelijk advies.

Doet u een beroep op ondersteuning?

Moet uw woning worden aangepast, heeft u een scootmobiel nodig of een hulp in de huishouding? Heeft u in verband daarmee een aanvraag ingediend vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De artsen van GGD Rotterdam-Rijnmond zijn gespecialiseerd in het adviseren over en afhandelen van complexe aanvragen. Ook de eisen waaraan een voorziening moet voldoen, onderzoeken en bespreken de artsen met u en uw gemeente.

De artsen zijn volledig thuis in (de ontwikkelingen rond) de Wmo-wetgeving en kunnen helder uiteenzetten wat de gemeente voor u moet of kan doen. De GGD levert maatwerk en kijkt als het gewenst is of nodig voor u verder dan die ene aanvraag.

Hoe wordt uw situatie onderzocht?

Bij een aanvraag voor een individuele voorziening of hulp bij het huishouden vanuit de Wmo doet een arts onderzoek. Hij of zij kijkt naar de onderliggende medische problematiek en naar uw beperkingen, belemmeringen en mogelijkheden. Dit onderzoek vindt plaats tijdens een huisbezoek of tijdens het spreekuur. Voor het aanvragen van Wmo-ondersteuning kunt u terecht bij uw gemeente. Als het nodig is, kan de GGD Rotterdam-Rijnmond uw medische informatie opvragen.

Wilt u een afspraak maken?

Het team van Sociaal Medische Advisering is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

 • van 8.30 tot 11:30 uur
 • van 14:00 tot 16:30 uur

U bereikt ons via telefoonnummer (010) 433 98 86 of per e-mail. Hier kunt u ook terecht met andere vragen.

 

Vraagt u om verhuisurgentie, bijzondere bijstand, een gehandicaptenparkeerplaats? Het GGD-team Sociaal-Medische Advisering en Indicatie geeft onafhankelijk advies.

Vraagt u bijzondere bijstand aan?

Op verzoek van de sociale dienst of de afdeling Werk en Inkomen van een gemeente adviseren de artsen van GGD Rotterdam-Rijnmond over aanvragen voor bijzondere bijstand. Zijn die voorzieningen medisch nodig en is er een relatie met de gezondheid? En is de gevraagde voorziening de meest adequate en goedkoopste oplossing? Dat wordt uitgebreid onderzocht. Het onderzoek vindt meestal plaats tijdens een spreekuur.

Het team Sociaal Medische Advisering geeft een medisch advies aan de gemeente. Het aanvragen van bijzondere bijstand verloopt via de gemeente waar u woont.

Uit medisch onderzoek blijkt of u te maken heeft met sociaal-medische beperkingen. En of de voorziening die u aanvraagt als ‘medisch noodzakelijk’ aangemerkt kan worden vanuit de bijzondere bijstand. Daarbij wordt meegewogen of er vergoeding mogelijk is via de zorgverzekeraar. Ook beoordeelt de arts of de gevraagde voorziening algemeen gebruikelijk is.  

Wilt u een afspraak maken?

Het team van Sociaal Medische Advisering is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

 • van 8.30 tot 11:30 uur
 • van 14:00 tot 16:30 uur

U bereikt ons via telefoonnummer (010) 433 98 86 of per e-mail. Hier kunt u ook terecht met andere vragen.

Vraagt u om verhuisurgentie, vrijstelling, een gehandicaptenparkeerplaats? Het GGD-team Sociaal-Medische Advisering en Indicatie geeft onafhankelijk advies.

Moet u inburgeren maar kunt u niet?

Als u zich voor het eerst in Nederland vestigt, moet u verplicht een inburgeringscursus volgen. Ook als u hier al langer woont maar de taal nog onvoldoende beheerst moet dat. Wie om medische redenen niet kan deelnemen aan de inburgering, kan vrijstelling aanvragen bij de gemeente. Dit kan een lichamelijke of psychische belemmering of een verstandelijke beperking zijn.

Wilt u vrijstelling aanvragen?

Wilt u vrijstelling aanvragen en bent u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig geworden, dan moet u een medisch advies aanvragen bij Argonout. Meer informatie hierover vindt u op de website van DUO.

Was u inburgeringsplichtig was vóór 1 januari 2013? En is de GGD Rotterdam-Rijnmond door uw gemeente aangewezen als adviserende instantie? Dan kunt u een medisch advies aanvragen bij GGD Rotterdam-Rijnmond.

Voor het aanvragen van een medisch advies bij de GGD, moet u de stappenlijst Ontheffing aanvragen voor het inburgeringexamen te doorlopen. U vindt deze stappenlijst bij de downloadbestanden hieronder.

Let op: als u inwoner bent van de gemeente Rotterdam moet u zich eerst melden bij het Taalplein. U krijgt hier het aanmeldingsformulier.

Wat kost dat onderzoek?

De kosten van het medisch onderzoek bedragen € 240,79. Deze kosten moet u vooraf betalen. Voor het medisch onderzoek komt u naar het spreekuur. Als u onvoldoende Nederlands spreekt, moet u zelf voor een tolk zorgen. Dit hoeft geen officiële tolk te zijn. U mag ook een kennis meenemen die wel voldoende Nederlands spreekt.

Na het onderzoek krijgt u per post het advies van het medisch onderzoek toegestuurd. Hiermee kunt u vrijstelling bij uw gemeente aan vragen. 

Wilt u een afspraak maken?

Het team van Sociaal Medische Advisering is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

 • van 8.30 tot 11:30 uur
 • van 14:00 tot 16:30 uur

U bereikt ons via telefoonnummer (010) 433 98 86 of per e-mail. Hier kunt u ook terecht met andere vragen.

Vraagt u om verhuisurgentie, bijzondere bijstand, een gehandicaptenparkeerplaats? Het GGD-team Sociaal-Medische Advisering en Indicatie geeft onafhankelijk advies.

Wat is tegemoetkoming kosten kinderopvang?

Als u als werkende ouder gebruikmaakt van kinderopvang kunt u aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten. Dat is trouwens niet voor alle gezinnen weggelegd. Heeft u kinderen die niet onder de Wet kinderopvang vallen, dan kunt u in uw gemeente een beroep doen op de sociaal-medische indicatie kinderopvang. GGD Rotterdam-Rijnmond adviseert over de toekenning van de vergoeding kinderopvang. De gemeente beslist over de hoogte daarvan.

Wat wordt onderzocht?

Tijdens het onderzoek beoordelen een arts en orthopedagoog samen of kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang nodig is voor een goede en gezonde ontwikkeling van het kind. Zij adviseren over subsidietoekenning aan ouders/verzorgers voor kinderopvang. Ook gaan ze na of die een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand of in aanmerking komen voor belastingteruggave.

De arts en orthopedagoog geven sociaal-medisch advies vanwege kind of vanwege de ouder. Bij de sociaal-medische indicatie voor kinderen moet sprake zijn van (dreigende) beperkingen en belemmeringen die de verdere ontwikkeling van een kind in de weg staan. Is de noodzaak van kinderopvang vastgesteld, dan kan de ouder aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten. Bij de indicatiestelling voor ouders moet vastgesteld worden

 • of ouders aanspraak kunnen maken op AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
 • en of deze leidt tot de noodzaak van kinderopvang.

Het team Sociaal-Medische Indicatie Kinderopvang verzorgt de uitvoering van de regeling sociaal-medische indicatie kinderopvang (SMIK) voor de gemeente Rotterdam.

Wilt u een afspraak maken?

Het team van Sociaal Medische Advisering is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

 • van 8.30 tot 11:30 uur
 • van 14:00 tot 16:30 uur

U bereikt ons via telefoonnummer (010) 433 98 86 of per e-mail. Hier kunt u ook terecht met andere vragen.

Vraagt u om verhuisurgentie, bijzondere bijstand, een gehandicaptenparkeerplaats? Het GGD-team Sociaal-Medische Advisering en Indicatie geeft onafhankelijk advies.

Kunt u niet meer volledig werken?

In hoeverre is iemand arbeidsgeschikt? Welke mogelijkheden zijn er nog om (betaald of onbetaald) te werken? Op die vragen legt de GGD het accent als er onderzoek wordt gedaan naar de medische of psychologische situatie van een cliënt. De arts, psycholoog, sociaal verpleegkundige of arbeidsdeskundige adviseert over aangepast werk en welke inspanningen tot herstel kunnen leiden.

De arbeidsonderzoeken die GGD Rotterdam-Rijnmond uitvoert zijn:

 • Medisch advies, inclusief Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)
 • Psychologisch advies
 • Arbeidsdeskundig advies
 • Sociaal verpleegkundig advies inclusief huisbezoek, plan van aanpak en samenvatting
 • Arbeidskeuringen voor speciale beroepsgroepen zoals brandweer of duikers.

Wilt u een afspraak maken?

Het team van Sociaal Medische Advisering is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

 • van 8.30 tot 11:30 uur
 • van 14:00 tot 16:30 uur

U bereikt ons via telefoonnummer (010) 433 98 86 of per e-mail. Hier kunt u ook terecht met andere vragen.

Vraagt u om verhuisurgentie, bijzondere bijstand, een gehandicaptenparkeerplaats? Het GGD-team Sociaal-Medische Advisering en Indicatie geeft onafhankelijk advies.

Hebt u schulden en kunt u niet werken?

Doet u een aanvraag om schuldsanering en bent u arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan moet u een medische verklaring of medisch informatie overleggen waaruit dit blijkt. Heeft u niet zo'n medische verklaring, dan moet u zich laten keuren. Dat kan door een deskundige die de bewindvoerder/curator aanwijst, bijvoorbeeld een arts van de GGD.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Het arbeids-medisch onderzoek is tweeledig. Zowel de fysieke als de psychische mogelijkheden worden onderzocht. De arts bekijkt uw fysieke klachten en welke beperkingen hieruit voortvloeien. Vervolgens beoordeelt de arts uw psychische toestand en welke beperkingen hieruit mogelijk voortvloeien.

Wilt u een afspraak maken?

Het team van Sociaal Medische Advisering is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

 • van 8.30 tot 11:30 uur
 • van 14:00 tot 16:30 uur

U bereikt ons via telefoonnummer (010) 433 98 86 of per e-mail. Hier kunt u ook terecht met andere vragen.

De GGD Rotterdam-Rijnmond onderzoekt op verzoek van gemeenten of het nodig is om een scholier met aangepast leerlingenvervoer naar school en terug naar huis te brengen.

Wat is het?

Het leerlingenvervoer is geregeld in de wet. Het is er voor leerlingen van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Op verzoek van een gemeente adviseren de artsen van GGD Rotterdam-Rijnmond over aanvragen voor leerlingenvervoer. Bestaat er een medische indicatie voor de gevraagde voorziening? Wat is de meest adequate vorm van vervoer? Dat wordt uitgebreid onderzocht, meestal tijdens een spreekuur, als het nodig is tijdens een huisbezoek.

Hoe werkt het onderzoek?

Het spreekuur bestaat over het algemeen uit een gesprek met de patiënt en een lichamelijk onderzoek. De arts onderzoekt of er een medische indicatie bestaat voor het gevraagde leerlingenvervoer. De arts bepaalt of een leerling zelfstandig of onder begeleiding kan reizen, of dat aangepast leerlingenvervoer nodig is. Tijdens het medisch onderzoek staat het vergroten van de zelfstandigheid en leerbaarheid van leerlingen centraal. In het medisch advies wordt aangegeven welke vervoersvoorziening passend is voor de leerling:

 • openbaar vervoer met of zonder begeleiding
 • fiets met of zonder begeleiding
 • aangepast vervoer (taxi / taxibus).

De arts bespreekt ook de gezinssituatie om te onderzoeken of er (medische) beperkingen bij de ouder(s) zijn om het kind te kunnen begeleiden.

Wilt u een afspraak maken?

Het team van Sociaal Medische Advisering is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

 • van 8.30 tot 11:30 uur
 • van 14:00 tot 16:30 uur

U bereikt ons via telefoonnummer (010) 433 98 86 of per e-mail. Hier kunt u ook terecht met andere vragen.

Aanbod producten

Sinds 1 november 2017 valt het team Sociaal Medische Advisering onder de directie Maatschappelijke Ontwikkeling in de Wijk. Bovengenoemde producten worden van die datum alleen nog aangeboden voor burgers wonende in de gemeente Rotterdam en aan bestaande opdrachtgevers. Op termijn zal ook dit worden afgebouwd.

Wilt u een afspraak maken?

Het team van Sociaal Medische Advisering is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

 • van 8.30 tot 11:30 uur
 • van 14:00 tot 16:30 uur

U bereikt ons via telefoonnummer (010) 433 98 86 of per e-mail. Hier kunt u ook terecht voor uw vragen over sociaal-medische adviezen en indicatie.