Spring naar het artikel

Vangnet

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Het team Vangnet van de GGD zorgt voor mensen die zelf niet om zorg of hulp vragen, maar die wel nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij om allerlei redenen de weg naar zorginstanties of opvang niet kunnen vinden.

Het kan gaan om mensen die:

  • zichzelf verwaarlozen of worden verwaarloosd
  • verslaafd zijn
  • zorg nodig hebben maar dit vermijden
  • een psychische of gedragsstoornis hebben of verward lijken

Het team Vangnet richt zich op mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Wanneer iemand bij ons team in beeld is, proberen we te regelen dat diegene de zorg krijgt die nodig is. Wij werken voor de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Ridderkerk en Lansingerland.

Contact

Iedereen die zich zorgen maakt over (dakloze) mensen in zijn of haar omgeving, kan contact opnemen met ons team. Professionals kunnen bij ons terecht voor overleg, advies, of wanneer zij mensen tegenkomen die onze hulp nodig hebben. Wij werken veel samen met de politie, zorginstanties, ziekenhuizen, GGD-instellingen en wijkteams.

Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via vangnetggd@rotterdam.nl of via het telefoonnummer 010 - 433 94 20.