Spring naar het artikel

Fijnstof

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Fijnstof zijn hele kleine stofdeeltjes die in de lucht voorkomen. Mensen ademen deze onzichtbare deeltjes in, waardoor ze in het lichaam terechtkomen.

Wat is fijnstof?

Fijnstof zijn stof­deel­tjes met een door­sne­de van min­der dan tien
mi­cro­me­ter. Eén micrometer is een miljoenste deel van een meter of een duizendste deel van een millimeter. Fijnstof is van nature in de lucht
aan­we­zig, maar kan ook door andere manieren in de lucht ko­men.
Door ver­bran­dings­pro­ces­sen ontstaat bijvoorbeeld veel fijnstof.

Gevolgen van fijnstof

Wat maakt fijnstof zo schadelijk? De naam zegt het al: het gaat om fijn stof. De ontzettend kleine stofdeeltjes zijn onzichtbaar en hebben geen geur, maar we ademen ze wel in. De kleinste fijnstofdeeltjes kunnen diep in het lichaam binnendringen, via de longen tot in de bloedbaan. Daar kunnen ze schade aanrichten. Ook bij concentraties onder de wettelijke grenswaarden is fijnstof schadelijk voor de gezondheid.

Pas de laatste jaren weten we dat niet alleen het inademen van tijdelijk verhoogde concentraties fijnstof tot schadelijke gevolgen leidt. Ook als u jarenlang op een plek met lagere (gemiddelde) waarden woont of hebt gewoond kunt u klachten krijgen. Dat geldt vooral voor kwetsbare mensen zoals zieken, kinderen of ouderen, maar ook als u gezond bent, loopt u het risico op een hartziekte of longkanker.

Hoeveel mensen hebben klachten?

In Nederland hebben zo’n 100.000 mensen door blootstelling aan fijnstof een verminderde longfunctie; tienduizenden Nederlanders hebben luchtwegklachten en klachten aan hart en bloedvaten. Deze klachten kunnen zo ernstig zijn dat behandeling in het ziekenhuis nodig is. Dat overkomt jaarlijks zo’n 3000 Nederlanders. Ongeveer hetzelfde aantal komt eerder te overlijden door acute klachten. Door langdurige blootstelling aan fijnstof overlijden alle Nederlanders gemiddeld één jaar eerder dan bij de situatie dat de lucht die we inademen helemaal schoon zou zijn.

Is luchtverontreiniging voor de geboorte al schadelijk voor het kind?

Er zijn aanwijzingen dat luchtverontreiniging slecht is voor het ongeboren kind. Als een zwangere vrouw slechte lucht inademt zou dit kunnen leiden tot een
lager geboortegewicht, vroeggeboorte en effecten op de hersenontwikkeling van haar kind.  Het is niet altijd mogelijk om luchtverontreiniging te vermijden. Soms is het wel mogelijk om schonere lucht op te zoeken (zie onderaan).

Wonen naast een snelweg

Vooral fijnstof in uitlaatgassen van verbrandingsmotoren is schadelijk. Mensen die vlakbij een snelweg (op minder dan honderd meter afstand) of een drukke stadsweg (op minder dan vijftig meter afstand) wonen, hebben een grotere kans om aan een long- of hartziekte te sterven. Dat blijkt uit onderzoek. Ook luchtwegklachten komen vaker voor bij mensen die aan drukke wegen wonen.

Wat kan ik doen om schonere lucht in te ademen?

  • Kies bij het wandelen of fietsen zo veel mogelijk rustige groene routes, gebruik de auto niet onnodig.
  • Ventileer een woning aan een drukke weg zoveel mogelijk buiten het spitsuur.
  • Ventileer zoveel mogelijk aan de zijde van de woning met minder verkeer.
  • Vermijd luchtverontreiniging waar je zelf invloed op hebt (meeroken, stoken van een haard of kachel, branden van kaarsen, e.d.) en blijf ook buiten uit de rook.

Luchtreinigingsapparatuur werkt over het algemeen niet of nauwelijks.