Spring naar het artikel

Geluidhinder en gezondheid

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Ongewenste geluiden zoals wegverkeer kunnen zorgen voor ergernis. Deze geluidhinder kan zelfs leiden tot gezondheidsklachten.

Wat is geluidhinder?

Ongewenste geluiden kunnen zorgen voor irritatie of ergernis. Dit noemen we geluidhinder. Wegverkeer, vliegverkeer en luidruchtige mensen in de omgeving zijn belangrijke veroorzakers van geluidhinder. Hoe veel geluidhinder iemand ervaart hangt af van:

 • De kenmerken van het geluid (hoe sterk of hoog het geluid is en wat het geluid veroorzaakt)
 • De situatie (tijdstip van het geluid en maatschappelijke acceptatie)
 • De persoon (hoe gevoelig iemand is voor geluid)

Als u weet dat u gevoelig voor geluid bent, is het verstandig daar rekening mee te houden bij het kiezen van een woning. Luister daarom ook ’s avonds en op verschillende dagen en tijden in een buurt voordat u besluit ergens te gaan wonen. In de Atlas Leefomgeving staan kaarten waarop geluid door rijkswegen en treinverkeer in beeld wordt gebracht. Ook op de website van gemeenten staat over het algemeen informatie over geluid.

Kun je ziek worden van geluid?

De gezondheidseffecten van blootstelling aan te veel geluid zijn:

 • Geluidhinder
 • Slaapverstoring
 • Vermoeidheid/concentratieproblemen
 • Stress
 • Hoge bloeddruk
 • Hart- en vaatziekten
 • Gehoorschade (bij heel hard of langdurig geluid)

Wat kan ik zelf doen om geluidsoverlast te verminderen?

Bekijk hieronder wat u kunt doen om geluidsoverlast te verminderen.

 • Houd ramen en deuren dicht aan de kant waar het geluid vandaan komt. Doe ze open aan de rustige kant van uw huis.

 • Slaap indien mogelijk aan de rustige kant van het huis

 • U kunt in sommige gevallen een suskast laten plaatsen. Dit zijn speciale ventilatieroosters die wel lucht doorlaten, maar tegelijkertijd geluid dempen

 • Speciaal geluidsisolerend dubbel glas en gevelisolatie kunnen geluidsoverlast verminderen. Bij gebruik van het juiste type glas maakt dit uw woning ook energiezuiniger.

 • Als u geluidsoverlast ervaart van een van uw buren, probeer dan samen een oplossing te zoeken. Op de website van de Rijksoverheid staan tips en informatie over hoe u dit het beste kunt doen.
 • Schakel buurtbemiddeling in als u er samen niet uit komt. Op de website van de gemeente kunt u meer informatie vinden over buurtbemiddeling. Ook kunt u kijken op Problemen met je Buren bij Geluidsoverlast.

Soms hebben mensen last van een bromtoon, en weten ze niet waar het geluid vandaan komt. Dit kan veel hinder, slaapverstoring en stress veroorzaken. De GGD werkt samen met de gemeente en de DCMR bij deze klachten. De GGD meet zelf geen geluid. Meer informatie vindt u hier.

Wet- en regelgeving

Er zijn verschillende wettelijke kaders waarin regels over geluid zijn vastgelegd. U kunt meer lezen over regelgeving op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Wat kunnen de GGD en de gemeente voor u doen?
Het team Gezondheid en Milieu van de GGD kan u helpen met advies over geluidhinder. De GGD berekent of meet zelf geen geluidniveaus. De gemeente en de Omgevingsdienst regelen de vergunningen van bedrijven. Van geluidsoverlast door industrie en bedrijven, horeca en evenementen kunt u een melding doen bij de DCMR.

De GGD adviseert de gemeente over de aanpak van lawaai. Onder andere bij het Actieplan Geluid en het maken van gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld over het bouwen op geluidbelaste locaties of voor evenementen en horeca. We werken samen met andere diensten om te zorgen dat nieuwe woningen aan een drukke straat of spoorlijn een rustige aangename zijde krijgen. Ook proberen we te bevorderen dat de omgeving gezonder en prettiger wordt, onder andere door meer rustige (groene) plekken op loopafstand.

Tot slot voert de GGD elke jaar de Gezondheidsmonitor uit. Dit is een onderzoek naar onder andere gezondheid, leefstijl en woonsituatie, waarbij ook gevraagd wordt naar geluidhinder. Resultaten van de Gezondheidsmonitor vindt u hier.

Bent u geluidgevoelig?

Ongeveer 10-15% van de bevolking is geluidgevoelig. Mensen die geluidgevoelig zijn, hebben eerder en meer last van geluid dan anderen. Ze kunnen zich minder goed concentreren als er geluid is, kunnen moeilijker ontspannen als er geluid is, of worden sneller wakker door geluid. Door het beantwoorden van zes vragen kunt u een idee krijgen of u geluidgevoelig bent. Het invullen duurt slechts een paar minuten. U krijgt meteen uw score te zien met een uitleg over wat dat betekent en wat u kunt doen als u overweegt ergens te gaan wonen.

Doe hier de test.