Spring naar het artikel

Gewasbeschermingsmiddelen

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Gewasbeschermingsmiddelen (bestrijdingsmiddelen) worden gebruikt voor het beschermen van plantaardige producten, zowel tijdens de groei als in de bewaarfase. De bestrijding van onkruid, ook buiten de landbouw; in uw tuin bijvoorbeeld, valt ook onder ‘gewasbescherming’.

Welke risico's loopt u?

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen voor mens en milieu schadelijke stoffen bevatten. Daarom zijn er strenge eisen gesteld aan de toelating en het gebruik van deze middelen. Ondanks deze strenge eisen maken omwonenden van agrarische percelen zich zorgen over de gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen. De ongerustheid heeft vooral betrekking op de bollen- en fruitteelt.

Onderzoek

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk of en hoeveel deze mensen blootgesteld zijn aan gewasbeschermingsmiddelen en of zij hierdoor gezondheidsschade oplopen. Daarom doet het RIVM onderzoek.

Wat kunt u zelf doen om risico’s te vermijden?

Als in uw omgeving middelen worden toegepast, kunt u uit voorzorg maatregelen nemen om blootstelling te vermijden, bijvoorbeeld:

 • ramen sluiten bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen
 • zelf naar binnen gaan en huisdieren binnen houden
 • de was niet buiten laten drogen
 • schoenen uitdoen voor u het huis binnengaat
 • moestuingewassen standaard wassen

Als u zelf gewasbeschermingsmiddelen in uw tuin gebruikt, doe dat dan altijd zorgvuldig. Gebruik de middelen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Op de verpakking staat ook wat u moet doen als er iets misgaat.

Meer informatie

 • Als u vragen heeft of u zorgen maakt over de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op uw gezondheid, kunt u contact opnemen met de GGD Rotterdam-Rijnmond via telefoonnummer
  010 - 433 98 94.
 • Heeft u gezondheidsklachten gerelateerd aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: ga naar uw huisarts of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem zo mogelijk het gebruikte product mee.
 • Heeft u acute vragen over het toezicht op het juist (volgens de regels) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of vermoedt u onjuist gebruik ervan: neem contact op met het klantcontactcentrum NVWA.
 • Natuurlijk kunt u ook met telers in uw omgeving contact opnemen voor meer informatie over de door hen gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.
 • Twijfelt u over de risico’s van een product of weet u niet hoe u ermee moet omgaan? Vraag dan de verkoper of fabrikant om meer informatie.
 • Meer informatie vindt u in het advies Gewasbescherming en omwonenden van de Gezondheidsraad (2014).
 • Op de website van Milieu Centraal vindt u tips om zonder chemische middelen onkruid of plagen te bestrijden.