Spring naar het artikel

Laagfrequent geluid

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Laagfrequent geluid (LFG) is geluid met een lage frequentie. Mensen die het horen spreken vaak van een bromtoon of een bonkend geluid.

Wat is het?

Een kenmerk van laagfrequent geluid is dat het over grote afstanden hoorbaar is en dat moeilijk vast te stellen is uit welke richting het komt. Een voorbeeld van LFG zijn de bastonen uit muziek. Deze tonen kunt u op afstand nog horen terwijl de rest van de muziek niet meer hoorbaar is.

Er zijn nog veel meer bronnen van LFG: wasmachines, koelkasten, ventilatoren, verwarmingspompen, liftmotoren, zwaar vrachtverkeer, motoren van boten en vliegtuigen, koelinstallaties, enzovoort. Ook in de natuur komt het veel voor, onder andere bij onweer, het geluid van de zee en aardbevingen. De bron van LFG is vaak dicht bij huis te vinden, maar ook een bron op enkele kilometers afstand kan overlast veroorzaken.

Wat merkt u ervan?

Niet iedereen kan LFG waarnemen. Mensen die last hebben van LFG omschrijven het vaak als een zware bromtoon of het gedreun van een draaiende wastrommel. Sommige mensen voelen het geluid als een trillend gevoel of als een druk op de oren, het hoofd, de keel of de borst.
LFG wordt ’s nachts meer en beter gehoord dan overdag. Dit komt doordat het ’s nachts stiller is en omdat men ’s nachts behoefte heeft aan rust. De meeste mensen wennen niet aan LFG. Ze worden zich vaak juist steeds meer bewust van de lage tonen. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten zoals:

 • een zwaar gevoel in het hoofd
 • hoofdpijn
 • druk op de borst
 • slapeloosheid
 • vermoeidheid
 • hartkloppingen
 • irritatie/ergernis/stress.

Waar kan het laagfrequente geluid nog meer vandaan komen?

Ja, bij tinnitus is sprake van het horen van geluiden die niet van buiten komen maar in het lichaam zelf ontstaan. Het wordt vaak aangeduid met het woord oorsuizen, al is deze term niet helemaal volledig. Men kan zowel hoogfrequente geluiden (piepend, fluitend, suizend) als laagfrequente geluiden (brommend, kloppend, ruisend) horen. Ook ervaren mensen het geluid niet altijd in hun oren, maar ook in hun hoofd.

Beschadigingen in het laatste gedeelte van het gehoororgaan of veranderingen in de zenuwbanen of de hersenen zijn er de oorzaak van. Ook spiertjes rond het oor die zich samentrekken of problemen in het middenoor kunnen tinnitusklachten veroorzaken. Andere oorzaken van tinnitus zijn aandoeningen aan bloedvaten in het hoofd of een hoge bloeddruk, die een kloppend of tikkend geluid in het ritme van de hartslag veroorzaken.

Wat kunt u doen?

De maatregelen die u kunt nemen zijn de volgende.

 • Ga na of een gehoorprobleem (tinnitus) de oorzaak is van uw klachten. Via de huisarts kunt u een verwijzing vragen voor de keel-neus-en-oorarts (KNO-arts).
 • Zorg voor geluid. Veel mensen die last hebben van LFG zijn stilteliefhebbers. Door in uw woning niet te hard geluid op te zetten, zoals een tikkende wekker of de radio tijdens het in slaap vallen, kan het LFG wegvallen tegen het extra geluid.
 • Accepteer uw hinder. In plaats van het LFG, kunt u proberen om de hinder ervan naar de achtergrond te verschuiven. Hierbij gaat het om het herkennen van en leren omgaan met de hinder en de eigen reacties hierop. Erkenning van het probleem door anderen in uw omgeving is hierbij van belang.
 • Vermijd LFG. Om oververmoeidheid door bijvoorbeeld slapeloosheid tegen te gaan, kunt u - als laatste maatregel - tijdelijk ergens anders gaan slapen. Dit geeft u rust.

LFG kun je meten, maar is erg duur. Het lukt meestal niet om de bron te vinden. Hoe meer mensen last hebben van het geluid, hoe groter de kans is dat er een bron wordt gevonden. Als de bron bekend is dan kan de veroorzaker niet gedwongen worden het geluidsprobleem op te lossen, maar in goed overleg kan geprobeerd worden de geluidshinder te verminderen.