Spring naar het artikel

Smog en gezondheid

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Het woord smog is een samenvoeging van de Engelse woorden 'smoke' (rook) en 'fog' (mist). Als men spreekt over smog gaat het over tijdelijk zeer verontreinigde lucht.

Wat is smog?

Smog is lang niet altijd zichtbaar. Er is verschil tussen zomersmog en wintersmog. In beide gevallen is er sprake van een verhoogde verontreiniging, alleen verschilt de aard van de vervuiling.

Wat merkt u ervan?

Bij smog kunt u luchtwegklachten krijgen: u moet hoesten, u heeft het benauwd. Ogen, neus en keel zijn geïrriteerd en u heeft last van hoofdpijn. Als er smog is, zijn er meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen door aandoeningen aan hart en luchtwegen.

Vooral kwetsbaar zijn mensen met hart- en vaatziekten, mensen met aandoeningen aan de luchtwegen en mensen die zware inspanningen leveren in de buitenlucht. Dit kan ook bij gezonde mensen tot symptomen leiden.

In het algemeen geldt, hoe hoger de concentraties, hoe ernstiger het effect. Bij matige smog zijn het vooral de hierboven genoemde groepen mensen, die (meer) klachten krijgen. Bij ernstige smog kan een groter deel van de bevolking last krijgen.

Wat kunt u doen om klachten te voorkomen?

Mensen met aandoeningen van de luchtwegen of met hart- en vaatziekten kunnen (zware) lichamelijke inspanning buitenshuis beter vermijden. Als u deze klachten heeft, is het beter om binnen te blijven als de ozonconcentraties op hun hoogst zijn. Dit is vooral in de late middag en de vroege avond het geval.

Informatie over smogconcentraties vindt u op Teletekstpagina 711. Pagina 712 geeft aanvullende informatie, zoals adviezen voor risicogroepen.

Op de site van het ministerie van IenW vindt u algemene, maar ook relevante juridische informatie. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beheert het Luchtmeetnet. Dit net meet ieder uur de kwaliteit van de lucht op een groot aantal plaatsen in Nederland. Via deze website kunt u meetresultaten raadplegen. Op deze site staan de actuele smogniveaus en de verwachte niveaus voor de komende dagen.
Op de site van het RIVM staat ook algemene informatie over smog.

Het Longfonds is een patiëntenvereniging en fondsenwerver voor mensen met luchtwegklachten. Op de site staat informatie over astma en COPD (de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem) en luchtverontreiniging.