Spring naar het artikel

Legionella

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die de ziekte legionellose kan veroorzaken. Legionellose is een infectie van de luchtwegen. Er zijn twee vormen van deze ziekte: de legionella-longontsteking (veteranenziekte) en ‘Pontiac fever’; een minder ernstige griepachtige aandoening. De legionella-longontsteking is een ernstige vorm van longontsteking. Deze ziekte komt in Nederland niet veel voor. Jaarlijks komen er in Nederland bij de GGD’en zo’n 200 à 300 meldingen binnen.

Wat merkt u ervan?

De meeste mensen worden niet ziek na het inademen van legionellabacteriën. In uitzonderlijke situaties kan iemand door het inademen van de bacterie een longontsteking krijgen. Het duurt dan ongeveer twee tot tien dagen tot er ziekteverschijnselen optreden. Deze verschijnselen zijn: lichte koorts, spierpijn en zich niet lekker voelen. Na enkele dagen krijgen mensen hoge koorts (boven de 39 graden Celsius) en koude rillingen. Raadpleeg bij bovenstaande klachten de huisarts. Een legionella-longontsteking moet met speciale antibiotica worden behandeld.

Hoe kunt u het oplopen?

Legionella komt voor in water. De bacterie bevindt zich in natuurlijk water, zoals meren en sloten. Maar ook in kunstmatige watersystemen, zoals de waterleiding. Als u zeer kleine waterdruppeltjes (waternevel) met legionellabacteriën inademt, kunt u in uitzonderlijke situaties een longontsteking oplopen. Waternevel ontstaat bijvoorbeeld tijdens het douchen, in whirlpools en in natte koeltorens. Deze ziekte is goed te behandelen met antibiotica en is niet besmettelijk. U kunt niet ziek worden van het drinken van water met legionella.

Meer informatie

Voor algemene informatie over legionella en voor advisering van instellingen en inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond kunt u contact opnemen met de afdeling Technische Hygiënezorg.

T: 010-4339884 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur);
E: thz@rotterdam.nl