Spring naar het artikel

Mazelen

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Mazelen is een besmettelijke ziekte, die wordt veroorzaakt door een virus. Doordat in Nederland de meeste kinderen worden ingeënt tegen mazelen komt de ziekte hier niet vaak meer voor.

Wat merk je van mazelen?

De klachten beginnen met koorts, verkoudheid en hoesten. Ook kan er sprake zijn van een oogontsteking. Na drie tot zeven dagen ontstaat er een huiduitslag met rode vlekjes, die achter de oren begint en zich over het hele lichaam verspreidt. Na een paar dagen nemen de huiduitslag en de koorts af. De ziekte kan ernstiger verlopen bij baby’s, volwassenen, zwangeren en mensen met een afweerstoornis (leukemiepatiënten of patiënten die chemotherapie (hebben) ondergaan).

Hoe kun je mazelen oplopen?

Het mazelenvirus is een heel besmettelijk virus. Besmette mensen dragen het virus bij zich in de neus en keel. Door hoesten, praten en niezen komt het virus in de lucht. Andere mensen kunnen het virus dan inademen en ook besmet raken. Mazelen kan overgedragen worden vanaf vier dagen voordat er klachten ontstaan tot vier dagen na het begin van de rode uitslag. Mensen die niet zijn gevaccineerd of nooit mazelen hebben gekregen, kunnen de ziekte krijgen.

Hoe kun je het voorkomen?

Er bestaat een vaccinatie tegen mazelen, namelijk de BMR-prik (tegen de bof, mazelen en rode hond). De meeste mensen in Nederland zijn beschermd tegen mazelen. Vanaf 1976 is de vaccinatie tegen mazelen in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen. Kinderen worden ingeënt op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar. Mensen die geboren zijn voor 1965 hebben meestal mazelen doorgemaakt en zijn beschermd. Mensen die tussen 1965 en 1977 geboren zijn, zijn soms niet gevaccineerd en hebben de ziekte mazelen vaak niet gehad. Als zij op reis gaan naar een land waar mazelen veel voorkomt, dan kan vaccinatie voor hen zinvol zijn. Dat geldt ook voor kinderen tussen de 6 en 14 maanden oud die nog niet gevaccineerd zijn.

Houd bij hoesten en niezen altijd de hand voor de mond en neus. Was daarna de handen. Nog beter is het om een papieren zakdoek te gebruiken en die na eenmalig gebruik weg te gooien. U kunt ook in de plooi van uw elleboog hoesten en niezen.

Ik ga op reis, wat kan ik doen?

In een aantal Europese landen is er momenteel een uitbraak van mazelen, met name in Frankrijk, Italië, Oekraïne en Roemenië. Ook bij reizen buiten Europa loopt u soms een verhoogd risico op mazelen. Gaat u op reis en wilt u weten of een mazelenvaccinatie voor u of uw kind zinvol is?

U kunt hier meer lezen over de situatie in Europa:  

Ligt uw reisbestemming buiten Europa? U kunt hier per land zien of een vaccinatie tegen mazelen geadviseerd wordt:

Ik werk in de zorg, wat kan ik doen?

Hoewel de kans om in Nederland mazelen op te lopen klein is, geldt voor mensen werkzaam in de zorgt een aangepast advies. Gezondheidszorgmedewerkers zijn met betrekking tot mazelen zowel risicolopers (zij kunnen zelf mazelen oplopen) als risicovormers (zij kunnen hun patiënten besmetten).

Vanuit arbo-perspectief dient aan alle medewerkers in de gezondheidszorg die risico lopen op mazelen vaccinatie aangeboden te worden. Daarnaast moet voorkomen worden dat gezondheidszorgmedewerkers die mazelen ontwikkelen hun patiënten besmetten (patiëntveiligheid).

Voor meer informatie over het vaccineren van gezondheidsmedewerkers kijk op de site van het RIVM.