Spring naar het artikel

Zikavirus

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Steekmuggen in de tropen die zich voeden met menselijk bloed kunnen drager zijn van het zikavirus. Als u besmet raakt, kunt u zikakoorts krijgen. Een vaccin is er niet. Zorg dus dat u niet wordt gestoken.

Wat is het?

Het zikavirus behoort tot de familie Flaviviridae, het veroorzaakt zikakoorts. Het zikavirus is vergelijkbaar met virussen die dengue (knokkelkoorts), gele koorts, Japanse encefalitis en West Nilekoorts veroorzaken.

Hoe wordt zika overgedragen?

Het zikavirus wordt overgebracht door bepaalde steekmuggen (muggen uit de Aedes-familie), die in de tropen veel in en rondom huis voorkomen. Deze muggen voeden zich voornamelijk met menselijk bloed en steken zowel overdag als in de late namiddag en begin van de avond. Er zijn enkele gevallen waaruit blijkt dat het zikavirus mogelijk via seksueel contact overgedragen kan worden. Maar of dat echt zo is en hoe groot de risico’s zijn, is nog onduidelijk. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

Wat merkt u ervan?

Gemiddeld drie tot twaalf dagen na een beet van een besmette mug kunnen de eerste verschijnselen optreden. De klachten zijn onder andere koorts, spier- en gewrichtspijn, gevoelloosheid en hoofdpijn. De meeste mensen herstellen na twee tot zeven dagen zonder problemen. Een infectie tijdens de zwangerschap kan mogelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Meer informatie hierover vindt u op de website van het RIVM.

Hoe kunt u het voorkomen?

Er zijn geen vaccins om infectie te voorkomen en er zijn geen medicijnen die het zikavirus doden. Neem daarom overdag en ’s nachts algemene maatregelen tegen muggenbeten:

  • Draag bedekkende kleding.
  • Smeer de onbedekte huid in met een muggenwerend middel dat DEET (diethyltoluamide) bevat. We adviseren om concentraties boven de 30 procent te mijden bij kinderen jonger dan twee jaar en bij zwangeren.
  • Slaap altijd onder een (geïmpregneerde) klamboe of in een muggenvrije ruimte.

Wordt u toch ziek, dan bestaat de behandeling alleen uit het bestrijden van symptomen. Reizigers met een immuunstoornis of een chronische ziekte worden net als zwangeren geadviseerd voor vertrek advies bij een behandelend arts of GGD Reizigerszorg te vragen.

Wat als u zwanger bent?

  • Zwangere vrouwen en vrouwen die tijdens of vlak na de reis zwanger willen worden, wordt geadviseerd om de noodzaak van de reis te bespreken met een arts en reizen die niet dringend nodig zijn uit te stellen.
  • Vrouwen die zwanger willen worden, wordt geadviseerd om dit uit te stellen tot minstens één maand na terugkomst uit een land waar het zikavirus heerst. Gebruik in tussentijd een condoom of andere anticonceptie bij seksueel contact.
  • Meld een recent bezoek aan een land waar het zikavirus heerst tijdens de reguliere controles bij uw verloskundige of arts. Zeker als binnen twee weken na terugkeer klachten optreden die passen bij een infectie door het zikavirus.
  • Als uw man in landen is geweest waar het zikavirus heerst én u bent zwanger of u wilt zwanger worden, gebruik dan minstens twee maanden een condoom bij seksueel contact. Dit geldt ook als uw man geen klachten heeft (gehad).

Wat doet u als man?

Mannen die in landen zijn geweest waar het zikavirus heerst, worden uit voorzorg geadviseerd om tot twee maanden na terugkomst een condoom te gebruiken bij seksueel contact met hun partner (m/v). Dit geldt ook voor mannen die geen klachten hebben gehad.