Spring naar het artikel

Onderwijs & opvang en corona

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Het coronavirus heeft ook invloed op de kinderopvang en het onderwijs. Onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven kunnen vragen hebben over wat zij moeten doen in het geval van een besmetting op school. Op deze pagina leest u meer. Heeft u hierna nog vragen? Stel die dan aan uw schoolbestuur. Komt u er samen niet uit, dan kan uw schoolbestuur contact opnemen met de GGD.

Laatste update: 2 mei 2022

Team Outbreak van de GGD Rotterdam-Rijnmond

Wij hebben een speciaal team voor uitbraken: Team Outbreak. Zij zijn het aanspreekpunt voor scholen en kinderopvang voor alle vragen omtrent het coronavirus. In dit team komen verschillende disciplines samen, waaronder Jeugdgezondheidszorg, Hygiëne & Inspectie, Infectieziekten en Bron- en contactonderzoek. Mensen van dit team denken mee over specifieke situaties en stemmen af met het BCO team voor eventuele aanvullende maatregelen.

De schoolleiding of locatiemanager kan met vragen terecht bij Team Outbreak. Dit team ontvangt vragen bij voorkeur per e-mail, op coronameldingenMO@rotterdam.nl. Het team is dagelijks telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen van 08.30 - 17.00 uur op 010 - 443 80 02 (alleen voor koepels, directies en locatiemanagers).

Wanneer een leerling of een medewerker positief test, moet hij/zij minimaal 5 dagen in isolatie vanaf de start van de symptomen, met een maximum van 10 dagen. Ook moet hij/zij 24 uur klachtenvrij zijn voordat de isolatie kan worden opgeheven. Wanneer de leerling of medewerker geen klachten heeft ten tijde van testen, en deze later ook niet ontwikkelt, blijft de isolatieduur gelijk maar wordt er geteld vanaf de testdatum.

Het quarantaineadvies is per 19-04-2022 voor iedereen vervallen.

Er is sprake van een uitbraak als er binnen één groep 3 of meer gevallen zijn (zowel kinderen als medewerkers) binnen 7 dagen. Bij een uitbraak in een klas geldt geen quarantaineadvies voor de gehele klas, ongeacht de grootte van de uitbraak. De meldplicht voor de kinderopvang en het primair onderwijs blijft wel van kracht. Dit kan via dit meldformulier (ook onderaan deze pagina te vinden).

Informeren van ouders en (mede)leerlingen

Als er enkele besmettingen in de groep of klas zijn (1 of 2 leerlingen of medewerkers), kunt u zelf klasgenoten, ouders en medewerkers informeren. U hoeft niet te wachten totdat u de melding van de GGD krijgt. Het RIVM heeft voorbeeldbrieven die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Daar vindt u ook de informatie en brieven over het coronavirus in eenvoudige taal met afbeeldingen, en vertalingen in het Arabisch, Duits, Engels, Pools, Roemeens en Turks.

Klachten bij kinderen

Bij kinderen die besmet raken met corona, verloopt de infectie over het algemeen mild. Dit geldt ook voor kinderen met een chronische ziekte of aandoening. Ze worden niet, of slechts kort, en niet ernstig ziek. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus. Dit geldt voor de verschillende varianten van het coronavirus. Bij milde verkoudheidsklachten of chronische luchtwegaandoeningen mogen kinderen in sommige gevallen naar school. Kijk voor de adviezen hiervoor op handreiking bij neusverkouden kinderen van het LCI.

Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid en/of koorts) doet een zelftest. Een positieve zelftest hoeft niet te worden bevestigd met een test bij de GGD. Lees meer over testen op onze webpagina Testen op het coronavirus.

Alle ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen voor medewerkers, leerlingen en ouders een beetje veel zijn. De GGD vindt het belangrijk dat mensen keuzes maken op basis van betrouwbare informatie. Een open gesprek over het coronavirus kan hierbij helpen, het liefst in een vertrouwde omgeving, zoals school. Op onze webpagina 'Praten over corona' kunt u informatiemiddelen, video's en andere informatie vinden om te gebruiken tijdens lessen.

Algemene regels

Kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen naar de kinderopvang wanneer zij milde klachten hebben:

  • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • af en toe hoesten;
  • bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
  • ontstaan van nieuwe klachten minder dan 8 weken na eerste ziektedag (of testdatum bij een infectie zonder klachten) van een bevestigde COVID-19.

Wanneer er in de groep één of meerdere gevallen van COVID-19 zijn, moeten zij óók bij milde klachten getest worden middels een zelftest. Wanneer deze test negatief is, mag het kind naar de kinderopvang. Is de test positief? Dan gaat het kind in isolatie, en moeten de algemene richtlijnen voor isolatie aangehouden worden.

Algemene regels

De volgende regel blijven van kracht in het primair en voortgezet onderwijs:

  • Leerlingen en medewerkers met (milde) klachten doen een zelftest. Bij een negatieve zelftest kan de leerling/medewerker naar school en is het dringende advies is om bij klachten een zelftest dagelijks te herhalen. Als de zelftest positief is, is het advies thuis te blijven en de algemene richtlijnen voor isolatie aan te houden.

Algemene regels

De volgende regels zijn van kracht:

  • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.
  • Onderwijsinstellingen melden grote veranderingen in de afwezigheid van studenten en medewerkers bij de GGD.

Downloads

Meldformulier uitbraak COVID-19 (Versie februari 2022) (PDF 75.7K)

Onderwijs- en opvanginstellingen kunnen uitbraken van COVID-19 melden via dit meldformulier.