Spring naar het artikel

Het coronavirus en ventilatie in gebouwen

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Het is belangrijk om gebouwen het hele jaar door goed te ventileren. Met ventileren ververst u de vervuilde, vochtige (warme) lucht door minder vochtige (koude) lucht. Dit is gezonder en verkleint verspreiding van ziektewekkers die luchtweginfecties veroorzaken, zoals het coronavirus. Beheerders van gebouwen moeten op de hoogte zijn van de bestaande eisen uit het Bouwbesluit en aanvullende adviezen.

De Rijksoverheid heeft informatie over ventilatie en het coronavirus (COVID-19) op een rij gezet. Lees deze informatie hier.

Scholen

Ook schoolgebouwen moeten voldoen aan de ventilatie-eisen. Op de website Weer op school (onder het kopje ‘ventilatie’) lees je welke stappen een school moet nemen om aan de eisen te voldoen. Onderstaande sites bieden daarnaast informatie over protocollen voor de heropening van de school:

Wat doet de GGD?

Scholen moeten zelf (eventueel met hulp van een installateur of technisch expert) nagaan of het schoolgebouw voldoet aan het Bouwbesluit. Wanneer blijkt dat het gebouw niet voldoet, moet de school zelf maatregelen treffen om aan het Bouwbesluit te voldoen. De GGD adviseert over juist gebruik van de aanwezige natuurlijke ventilatie-voorzieningen (ramen en roosters) en denkt mee met organisatorische maatregelen zodat ook in de periode dat de school technisch nog niet voldoet aan de eisen er in de praktijk toch voldoende ventilatie plaatsvindt. Algemene informatie over juist gebruik van aanwezige voorzieningen vindt u op de pagina Frisse lucht op school.

Wilt u meer weten?

U kunt met vragen over ventilatie van gebouwen bij de GGD terecht, via gmggd@rotterdam.nl. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer.