Spring naar het artikel

De Omgevingswet

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Met deze wet wil de overheid het beschermen van de omgeving in balans brengen met het benutten daarvan.

Wat is het?

‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. Het weloverwogen aanleggen van wijken met huizen, groen en bedrijven kan bijdragen aan een vitale samenleving. De Omgevingswet gaat niet alleen over stenen en straten, gezondheid is een belangrijk onderdeel. Hoe de leefomgeving is ingericht heeft immers effect op de gezondheid. Denk aan luchtkwaliteit, geluid, groen en ruimte voor bewegen, recreatie, verkeer.

De Omgevingswet vereenvoudigt het huidige omgevingsrecht door wetten en regelingen die nu bestaan voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen te voegen in één wet. Dat betekent minder regels en overzichtelijker procedures, één samenhangende visie op de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Wat doet de GGD?

De GGD Rotterdam-Rijnmond ondersteunt en adviseert gemeenten in de regio bij ruimtelijke plannen die invloed hebben op gezondheid, milieu, duurzaamheid en veiligheid. De GGD werkt hierin samen met DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Want wonen in een gezonde en economisch vitale omgeving is belangrijk.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over wat de Omgevingswet voor uw gemeente kan betekenen, neem dan contact op met GGD Rotterdam-Rijnmond, Team Gezondheid en Milieu, telefonisch bereikbaar via 010 - 433 98 94 of per e-mail gmggd@rotterdam.nl.