Spring naar het artikel

Handhygiëne

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Uit onderzoek blijkt dat handhygiëne in Nederlandse verpleeghuizen over het algemeen slecht is. In ongeveer 1 van de 8 gevallen dat handhygiëne toegepast zou moeten worden, wordt dat ook werkelijk gedaan.

Slechte handhygiëne leidt tot onnodige infectieziektes

Er is steeds meer aandacht voor infectieziekten die bewoners krijgen doordat ze in een zorginstelling verblijven. Hieronder vallen gastro-enteritis (maag-darm infecties, zoals noro virus), influenza, pneumonie (longontsteking), urineweginfecties en Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMOs), waaronder MRSA.

Er wordt geschat dat jaarlijks 4,2 miljoen bewoners van Europese verpleeghuizen deze infecties oplopen. Dit betekent dat de gemiddelde bewoner tenminste 1 keer per jaar een infectie oploopt door het verblijf in een verpleeghuis. Deze ziektes zijn deels te voorkomen door goede (hand)hygiëne.

Verbeter de handhygiëne in uw organisatie!

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft samen met het Erasmus MC tools ontwikkeld (HANDSOME) die u kunnen helpen om de handhygiëne te verbeteren in uw organisatie. Met het lespakket kunt u zelf aan de slag om te zorgen dat u samen met collega’s de regels van handhygiëne (nog) beter naleeft. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode is speciaal ontwikkeld voor verpleeghuizen en behandelt verschillende aspecten van handhygiëne. Op deze pagina vindt u alle tools en informatie over handhygiëne.

Via de website van Free Learning kunt u ook gratis aan de slag met online leermodules (e-learning) over handhygiëne, in het verpleeghuis én in de thuiszorg. Aan de hand van vragen leert u over goede handhygiëne en ontvangt u direct feedback. Er zijn twee leermodules, die u zonder voorbereiding kunt starten: