Spring naar het artikel

Training ‘Effectief communiceren met migranten over antibiotica'

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Heeft u patiënten met een migratieachtergrond, of patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden? En wilt u goed met hen kunnen communiceren? Meld u dan aan voor deze kosteloze training voor huisartsen in oktober 2021. Deze training maakt deel uit van de wetenschappelijke PARCA-studie (Prescription of antibiotics in primary care; a focus on immigrant communities).

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een geaccrediteerde avondtraining van 3,5 uur
  • ‘Live’ training (online indien noodzakelijk vanwege corona)
  • Individueel of met uw praktijk, inclusief warme maaltijd
  • In Rotterdam (5 okt), Den Haag (12 okt), Amsterdam (14 okt), of Utrecht (26 okt)
  • In uw eigen praktijk/stad indien u deelneemt met de hele praktijk
  • Interactieve setting met trainingsacteur
  • Oefenen met uitleggen waarom u wel/niet antibiotica voorschrijft
  • Aandacht voor cultuursensitieve communicatie en beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Een e-learning van 4 keer 10 minuten
 • Een animatiefilmpje voor uw wachtkamer en eenvoudige patiënteninformatie
 • Inzicht in het antibiotica-voorschrijfgedrag van uzelf of uw praktijk.

Gerandomiseerde studie
De training maakt deel uit van een gerandomiseerde studie. U wordt ingedeeld in een interventie- of controlegroep. De interventiegroep krijgt de training in oktober 2021; de controlegroep krijgt de training in mei 2022.

Aanmelden of meer informatie?
U kunt zich aanmelden bij de onderzoeker van de PARCA-studie, via parcabco@rotterdam.nl.

Praktische informatie over de training 'effectief communiceren'

Hieronder leest u specifiekere informatie over de trainingsonderdelen, wat het betekent als u meedoet met de training/studie, en wat u kunt verwachten na uw aanmelding.

Datum

 • Vaste avonden per stad. Bij veel aanmeldingen uit één stad organiseren we een extra avond: Rotterdam (5 oktober), Den Haag (12 oktober), Amsterdam (14 oktober), Utrecht (26 oktober).
 • In geval van een groepsinschrijving (minimaal 5 huisartsen, aan te vullen tot groepen van 8-15 personen): datum in overleg.
 • Mei 2022 indien men gerandomiseerd wordt in de controlegroep.

Locatie

 • Centrale locatie in Rotterdam, Amsterdam, of Utrecht.
 • In uw praktijk of dicht daarbij in de buurt, in geval van een groepsinschrijving.

Tijd

17.30 – 21.00 uur

Kosten

Geen

Catering

Warme maaltijd

Accreditatie

3 punten

Inhoud training
 • U krijgt inzicht in de vaardigheden van de patiënt om informatie, adviezen en vragen te begrijpen, en inzicht in de invloed van de achtergrond van de patiënt daarop. Dit zal leiden tot meer persoonsgerichte zorg.
 • U leert uw communicatie aan te passen aan de mogelijkheden van de patiënt: Hoe communiceert u begrijpelijk?
 • U leert waarop u moet letten bij cultuursensitieve communicatie in het algemeen.
 • U oefent met het bespreken van antibioticagebruik en overtuigende argumenten waarom deze (niet) nodig zijn.
 • U oefent met eenvoudig voorlichtingsmateriaal (animatiefilmpje) ter ondersteuning van uw gesprekken met de patiënt.
 • U oefent met de terugvraagmethode.
Opzet en werkwijze
 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en een trainingsacteur.
 • De training is praktisch van opzet. U kunt het geleerde meteen toepassen.
 • We bediscussiëren filmpjes met daarin voorbeelden van interculturele patiënt-dokter interacties.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen u uit vragen en twijfels te delen.
 • De trainers hebben een achtergrond in de zorg. Vaak zijn zij zelf huisarts.
 • Voorafgaand aan de training volgt u de e-learning.

Datum

Te volgen in uw eigen tijd, voorafgaand aan de training.

Locatie

4 sessies van ieder 10 minuten. u kunt de sessie tussentijds stoppen en later hervatten.

Kosten

Geen

Inhoud e-learning

 • U doet kennis op over praktische communicatievaardigheden door middel van theorie en filmpjes met voorbeelden van de (interculturele) interactie tussen patiënt en huisarts.
 • Na iedere sessie volgt een korte toets.

De e-learning is interactief en bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

 • Het herkennen en bespreekbaar maken van beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Eenvoudig communiceren (over antibiotica)
 • Cultuursensitief communiceren (over antibiotica)
 • Het gebruik van consult-ondersteunende materialen, zoals de eenvoudige animatiefilm en folders over antibiotica, en ook andere beeldende materialen.

Voor het wachtkamerscherm ontwikkelen we een animatiefilmpje met eenvoudige informatie over antibiotica en resistentie. Het animatiefilmpje wordt beschikbaar gesteld in meerdere talen en is ook los te gebruiken tijdens het consult.

We ontwikkelen eenvoudige informatie over waarom men wel of geen antibiotica krijgt en over resistentie. Deze informatie is in A2/B1 niveau en daardoor gemakkelijk te begrijpen voor patiënten. De informatie komt online te staan, maar het is ook mogelijk deze te printen en mee te geven aan de patiënt.

In mei 2022 ontvangt u een terugkoppeling van uw eigen antibiotica-voorschrijfdata (per individu of per praktijk) in de vorm van een spiegelrapportage. De data verkrijgen we via de Stichting Farmaceutische Kengetallen, na uw toestemming.

Veelgestelde vragen over de training

Hieronder vindt u antwoorden op vragen over de training en de PARCA-studie.

Het trainingsprogramma en het animatiefilmpje worden u kosteloos aangeboden. Dat is mogelijk doordat ze deel uitmaken van de wetenschappelijke PARCA-studie die wordt gesubsidieerd door ZonMw. In ruil hiervoor vragen we van u het volgende:

 • De training vergt een eenmalige tijdsinvestering van maximaal 4,5 uur (3,5 uur voor de avondtraining en 40 minuten voor de e-learning).
 • Na de training willen we evalueren hoe de deelnemers de training hebben ervaren, wat hun mening is over de toepasbaarheid van de aangeleerde vaardigheden in de praktijk en of ze het patiëntmateriaal bruikbaar vinden.
  • U vult twee keer een korte vragenlijst in (max 10 minuten). De eerste vragenlijst ontvangt u voorafgaand aan de e-learning. De tweede vragenlijst ontvangt u drie maanden na het volgen van de training.
  • Daarnaast benaderen we enkele huisartsen voor interviews (max. 30 minuten, bij u op de praktijk), drie maanden na het volgen van de training.
 • De training maakt deel uit van een gerandomiseerde studie. U wordt ingedeeld in een interventie- of controlegroep. Dit bepaalt wanneer u precies de training en E-learning volgt (oktober 2021 of mei 2022). U hoort voor de zomer in welke groep u bent ingedeeld.
 • We vragen toestemming voor inzage in uw voorschrijfgegevens zodat we data over uw antibiotica-voorschrijfgedrag kunnen extraheren (de afgelopen 3 winters en november 2021 – april 2022). Dit doen we via de Stichting Farmaceutische Kengetallen. De data ontvangen ze rechtstreeks van de apotheker(s) die de medicijnen namens u verstrekt. Uw gegevens en voorschrijfdata zijn alleen bekend bij de SFK, de onderzoekers en uzelf. Daarbuiten worden deze geanonimiseerd verwerkt.

De onderzoeker stuurt u een informatieformulier over de studie en een toestemmingsformulier waarin we uw toestemming vragen voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens. Indien u akkoord gaat met deelname aan de studie dient u het toestemmingsformulier getekend terug te sturen. De onderzoeker stuurt u tegelijk een link naar een korte vragenlijst (max. 10 minuten) over o.a. uw wijze van inschrijven (individueel of als groep), de kenmerken van uw praktijk, en uw datum/locatie van voorkeur.

Voor de zomer hoort u of u deel uitmaakt van de interventie- of de controlegroep en of u op de opgegeven datum kan deelnemen aan de training. Behoort u tot de controlegroep, dan plannen we begin 2022 de trainingen in voor mei.

Twee weken voor de avondtraining ontvangt u eerst een link voor het invullen van de eerste vragenlijst en vervolgens (na ontvangst van uw antwoorden) de link naar de e-learning, zodat u deze kunt volgen op een voor u geschikt moment.

 • We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Deze worden geanonimiseerd en enkel ingezien door de onderzoekers van dit project.
 • De uitkomsten van de interventie (wel of niet effectief in het verbeteren van de communicatie over antibiotica) gaan we publiceren in internationale wetenschappelijke literatuur. Hierbij doen we enkel uitspraken over de totale groep deelnemers en niet over individuen.

Het Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond en Pharos doen onderzoek naar antibioticagebruik bij migranten. In interviews met huisartsen en groepsgesprekken met patiënten is veel waardevolle informatie opgehaald. Dit is verwerkt in een training voor huisartsen.

Via deze training willen we huisartsen ondersteunen in het verbeteren van hun communicatie over antibiotica, om zo het aantal onjuist voorgeschreven antibiotica te verminderen.

De studie wordt bekostigd door ZonMw.

Onze samenwerkingspartners zijn: