Spring naar het artikel

Training ‘Effectief communiceren met migranten en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden’

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Heeft u patiënten met een migratieachtergrond, of patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden? En wilt u goed met hen kunnen communiceren? Meld u aan voor onze training 'effectief communiceren' in september/ oktober 2021. Een kosteloze training voor huisartsen met een focus op de communicatie rondom antibiotica.

De training training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een avondtraining van 3,5 uur
  • Met uw praktijk of individueel, inclusief warme maaltijd
  • Op een centrale locatie in Rotterdam, Amsterdam of Utrecht, of op uw eigen locatie (dit is alleen mogelijk indien u deelneemt met de hele praktijk)
  • Interactieve setting met trainingsacteur
  • Oefenen met uitleggen waarom u wel/niet antibiotica voorschrijft
  • Aandacht voor cultuursensitieve communicatie en beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Een e-learning van 4 keer 10 minuten
 • Een animatiefilmpje voor uw wachtkamer en eenvoudige patiënteninformatie

Deelnemen of meer informatie?

De geaccrediteerde training zal plaatsvinden in september/oktober 2021. Specifiekere informatie over de exacte data zal op deze website beschikbaar worden gesteld in het voorjaar van 2021. Indien u interesse heeft in deelname, kunt u dat aangeven bij de onderzoeker van de PARCA-studie, Dominique Lescure. Zij is te bereiken via 06 - 182 933 49 of via dla.lescure@rotterdam.nl. Zij zal per mail of telefoon contact met u opnemen zodra de exacte data bekend zijn.

Praktische informatie over de training 'effectief communiceren'

Hieronder vindt u informatie over de verschillende onderdelen van de training.

Datum

 • Individuele inschrijving: Nader bekend te maken avonden in september/oktober 2021.
 • Groepsinschrijving (minimaal 5 uit een praktijk, aan te vullen tot groepen van 8-15 personen): In overleg op een avond die u het beste schikt in september/oktober 2021.

Locatie

 • Individuele inschrijving: Op een nader te bepalen locatie in Rotterdam, Amsterdam, of Utrecht (gratis parkeren). Informatie hierover wordt bekend gemaakt in het voorjaar van 2021.
 • Groepsinschrijving: In uw praktijk of dicht daarbij in de buurt.

Tijd

17.30 – 21.00 uur

Kosten

Geen

Catering

Warme maaltijd

Accreditatie

3 punten

Inhoud training
 • U krijgt inzicht in de vaardigheden van de patiënt om informatie, adviezen en vragen te begrijpen, en inzicht in de invloed van de achtergrond van de patiënt daarop. Dit zal leiden tot meer persoonsgerichte zorg.
 • U leert uw communicatie aan te passen aan de mogelijkheden van de patiënt: Hoe communiceert u begrijpelijk?
 • U leert waarop u moet letten bij cultuursensitieve communicatie in het algemeen.
 • U oefent met het bespreken van antibioticagebruik en overtuigende argumenten waarom deze (niet) nodig zijn.
 • U oefent met eenvoudig voorlichtingsmateriaal (animatiefilmpje) ter ondersteuning van uw gesprekken met de patiënt.
 • U oefent met de terugvraagmethode.
Opzet en werkwijze
 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en een trainingsacteur.
 • De training is praktisch van opzet. U kunt het geleerde meteen toepassen.
 • We bediscussiëren filmpjes met daarin voorbeelden van interculturele patiënt-dokter interacties.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen u uit vragen en twijfels te delen.
 • De trainers hebben een achtergrond in de zorg. Vaak zijn zij zelf huisarts.
 • Voorafgaand aan de training volgt u de e-learning.

Datum

Te volgen in uw eigen tijd, voorafgaand aan de training.

Locatie

4 sessies van ieder 10 minuten. u kunt de sessie tussentijds stoppen en later hervatten.

Kosten

Geen

Inhoud e-learning

 • U doet kennis op over praktische communicatievaardigheden door middel van theorie en filmpjes met voorbeelden van de (interculturele) interactie tussen patiënt en huisarts.
 • Na iedere sessie volgt een korte toets.

De e-learning is interactief en bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

 • Het herkennen en bespreekbaar maken van beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Eenvoudig communiceren (over antibiotica)
 • Cultuursensitief communiceren (over antibiotica)
 • Het gebruik van consult-ondersteunende materialen, zoals de eenvoudige animatiefilm en folders over antibiotica, en ook andere beeldende materialen.

Voor het wachtkamerscherm ontwikkelen we een animatiefilmpje met eenvoudige informatie over antibiotica en resistentie. Het animatiefilmpje wordt beschikbaar gesteld in meerdere talen en is ook los te gebruiken tijdens het consult.

We ontwikkelen eenvoudige informatie over waarom men wel of geen antibiotica krijgt en over resistentie. Deze informatie is in A2/B1 niveau en daardoor gemakkelijk te begrijpen voor patiënten. De informatie komt online te staan, maar het is ook mogelijk deze te printen en mee te geven aan de patiënt.

Veelgestelde vragen over de training 'effectief communiceren'

Hieronder vindt u antwoorden op vragen over de training.

Het trainingsprogramma en het animatiefilmpje worden u kosteloos aangeboden.

 • De training vergt een eenmalige tijdsinvestering van maximaal 4,5 uur (3,5 uur voor de avondtraining en 40 minuten voor de e-learning).
 • Na de training willen we evalueren hoe de deelnemers de training hebben ervaren, wat hun mening is over de toepasbaarheid van de aangeleerde vaardigheden in de praktijk en of ze het patiëntmateriaal bruikbaar vinden.
  • U vult twee keer een korte vragenlijst in (max 10 minuten). De eerste vragenlijst ontvangt u voorafgaand aan de e-learning. De tweede vragenlijst ontvangt u drie maanden na het volgen van de training.
  • Daarnaast benaderen we willekeurig enkele huisartsen voor interviews (max. 45 minuten, bij u op de praktijk), drie maanden na het volgen van de training.

De onderzoeker stuurt u een link naar een korte vragenlijst (max. 5 minuten) met enkele vragen over uw wijze van inschrijven (onder andere of u zich inschrijft als individu of als groep) en kenmerken van uw praktijk.

In het voorjaar van 2021 ontvangt u informatie over de exacte data voor de avondtraining en kunt u bevestigen of u definitief mee kunt/wilt doen, en op welke datum/locatie. Twee weken voor de avondtraining ontvangt u eerst een link voor het invullen van de eerste vragenlijst en vervolgens (na ontvangst van uw antwoorden) de link naar de e-learning zodat u deze kunt volgen op een voor u geschikt moment.

 • We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Deze worden geanonimiseerd en enkel ingezien door de onderzoekers van dit project.
 • De uitkomsten van de interventie (wel of niet effectief in het verbeteren van de communicatie over antibiotica) gaan we publiceren in internationale wetenschappelijke literatuur. Hierbij doen we enkel uitspraken over de totale groep deelnemers en niet over individuen.

Het Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond en Pharos doen onderzoek naar antibioticagebruik bij migranten. In interviews met huisartsen en focusgroepen met patiënten is veel waardevolle informatie opgehaald. Samen met reeds bestaande algemenere kennis, is dit gebundeld in een training voor huisartsen.

Via deze training willen we huisartsen ondersteunen in het verbeteren van hun communicatie met migranten en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarnaast ontwikkelen we eenvoudige patiënteninformatie en een animatiefilmpje.

Onze samenwerkingspartners zijn: