Spring naar het artikel

Cultuursensitief communiceren met migranten

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Heeft u patiŽnten met een migratieachtergrond, of patiŽnten met beperkte gezondheidsvaardigheden? En wilt u effectief met hen communiceren? Meld u aan voor onze training 'cultuursensitief communiceren'. Een kosteloze training voor huisartsen in achterstandswijken
met een
focus op de communicatie rondom antibiotica.

De geaccrediteerde training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een avondtraining van 3,5 uur
  • Met uw praktijk of individueel, inclusief warme maaltijd
  • Op uw eigen locatie of in de buurt (in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag of Utrecht)
  • Interactieve setting met trainingsacteur
  • Oefenen met uitleggen waarom u wel/niet antibiotica voorschrijft
  • Aandacht voor cultuursensitieve communicatie en beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Een e-learning van 4 keer 10 minuten
 • Een animatiefilmpje voor uw wachtkamer en eenvoudige patiŽnteninformatie
 • Inzicht in het antibiotica-voorschrijfgedrag van uzelf of binnen uw praktijk.


Deelnemen of meer informatie?
Neem daarvoor contact op met de onderzoeker van de PARCA-studie, Dominique Lescure. Zij is te bereiken via 06-18 29 33 49 of via dla.lescure@rotterdam.nl. De deadline voor het aanmelden is 31 mei 2020.

Praktische informatie over de training 'cultuursensitief communiceren'

Hieronder vindt u informatie over de verschillende onderdelen van de training.

Datum

 • Individuele inschrijving: Nader bekend te maken avonden in september/oktober 2020 of april/mei 2021.
 • Groepsinschrijving (minimaal 8 en maximaal 15 huisartsen): In overleg op een avond die u het beste schikt in september/oktober 2020 of april/mei 2021.

Locatie

 • Individuele inschrijving: Op een nader te bepalen locatie in Rotterdam, Den haag, Amsterdam, of Utrecht (gratis parkeren).
 • Groepsinschrijving: In uw praktijk of dicht daarbij in de buurt.

Tijd

17:30 – 21:00 uur

Kosten

Geen

Catering

Warme maaltijd

Accreditatie

3 punten

Inhoud training
 • U krijgt inzicht in de vaardigheden van de patiŽnt om informatie, adviezen en vragen te begrijpen, en inzicht in de invloed van de achtergrond van de patiŽnt daarop. Dit zal leiden tot meer persoonsgerichte zorg.
 • U leert uw communicatie aan te passen aan de mogelijkheden van de patiŽnt: Hoe communiceert u begrijpelijk?
 • U krijgt aandachtspunten bij cultuursensitieve communicatie in het algemeen.
 • U oefent met het bespreken van antibioticagebruik en overtuigende argumenten waarom deze (niet) nodig zijn.
 • U oefent met eenvoudig voorlichtingsmateriaal (animatiefilmpje) ter ondersteuning van uw gesprekken met de patiŽnt.
 • U oefent met de terugvraagmethode.
Opzet en werkwijze
 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuÔstiek uit uw dagelijkse praktijk.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en een trainingsacteur.
 • De training is praktisch van opzet. U kunt het geleerde meteen toepassen.
 • We bediscussiŽren filmpjes met daarin voorbeelden van interculturele patiŽnt-dokter interacties.
 • De trainers creŽren een open en veilige sfeer. Ze nodigen u uit vragen en twijfels te delen.
 • De trainers hebben een achtergrond in de zorg. Vaak zijn zij zelf huisarts.
 • Voorafgaand aan de training volgt u de e-learning.

Datum

Te volgen in uw eigen tijd, voorafgaand aan de training.

Locatie

4 sessies van ieder 10 minuten. u kunt de sessie tussentijds stoppen en later hervatten.

Kosten

Geen

Inhoud e-learning

 • U doet kennis op over praktische communicatievaardigheden door middel van theorie en filmpjes met voorbeelden van de (interculturele) interactie tussen patiŽnt en huisarts.
 • Na iedere sessie volgt een korte toets.

De e-learning is interactief en bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

 • Het herkennen en bespreekbaar maken van beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Eenvoudig communiceren (over antibiotica)
 • Cultuursensitief communiceren (over antibiotica)
 • Het gebruik van consult-ondersteunende materialen, zoals de eenvoudige animatiefilm en folders over antibiotica, en ook andere beeldende materialen.

Voor het wachtkamerscherm ontwikkelen we een animatiefilmpje met eenvoudige informatie over antibiotica en resistentie. Het animatiefilmpje wordt beschikbaar gesteld in meerdere talen en is ook los te gebruiken tijdens het consult.

We ontwikkelen eenvoudige informatie over waarom men wel of geen antibiotica krijgt en over resistentie. Deze informatie is in A2/B1 niveau en daardoor gemakkelijk te begrijpen voor patiŽnten. De informatie komt online te staan, maar het is ook mogelijk deze te printen en mee te geven aan de patiŽnt.

In april 2021 ontvangt u een terugkoppeling van uw eigen antibiotica-voorschrijfdata (per AGB-code en/of alle AGB-codes in uw praktijk). Deze data verkrijgen we via een erkend data-extractiebedrijf, na uw toestemming.

Veelgestelde vragen over de training 'cultuursensitief communiceren'

Hieronder vindt u antwoorden op vragen over de training.

Het trainingsprogramma en het animatiefilmpje worden u kosteloos aangeboden.

 • De training vergt een eenmalige tijdsinvestering van maximaal 5 uur (3,5 uur voor de training, 40 minuten voor de e-learning en drie keer Ī5 minuten invullen van een korte vragenlijst t.b.v. de procesevaluatie).
 • De training maakt deel uit van een gerandomiseerde studie. U wordt ingedeeld in een interventie- of controlegroep. Dit bepaalt wanneer u precies de training en e-learning ontvangt.
 • De interventiegroep volgt het trainingsprogramma in september/oktober 2020.
 • De controlegroep volgt het trainingsprogramma in april/mei 2021.
 • Na aanmelding zullen wij u indelen in de interventiegroep of de controlegroep. U hoort eind juni 2020 in welke groep u bent ingedeeld.
 • We vragen toestemming voor inzage in uw huisartsenregistratie-systeem zodat we data over uw antibiotica-voorschrijfgedrag kunnen extraheren (over de periode november 2019 – april 2020 en november 2020 – april 2021). Deze informatie ontvangt u na afloop van de studie, zomer 2021. Uw gegevens en voorschrijfdata zijn alleen bekend bij de onderzoekers en uzelf. Daarbuiten worden deze geanonimiseerd verwerkt.

De onderzoeker neemt telefonisch contact met u op voor het beantwoorden van eventuele vragen en het inplannen van een persoonlijke afspraak (groepsaanmelding) of telefonische afspraak (individuele afspraak). Tijdens deze afspraak ontvangen we graag informatie over de AGB-codes die gebruikt worden binnen uw praktijk, en of u bent aangesloten bij een data-extractiebedrijf, en zo ja, welk bedrijf (zoals VIP Calculus of INSZO Pharmo). Tevens horen we dan graag van u of er binnen uw praktijk een beschikbaar lokaal is voor het geven van de training.

In juni 2020 hoort u of u deel uitmaakt van de interventie- of de controlegroep. Daarna plannen we gelijk de avondtraining in. Twee weken voor de avondtraining ontvangt u de link naar de E-learning zodat u deze kunt volgen op een voor u geschikt moment. Behoort u tot de controlegroep, dan plannen we begin 2021 de trainingen in voor april/mei.

 • We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Deze worden geanonimiseerd en enkel ingezien door de onderzoekers van dit project.
 • U ontvangt een terugkoppeling van uw eigen antibiotica-voorschrijfdata (per AGB-code en/of alle AGB-codes in uw praktijk)
 • De uitkomsten van de interventie (is er een verbetering in het antibiotica-voorschrijfgedrag?) gaan we publiceren in internationale wetenschappelijke literatuur. Hierbij doen we enkel uitspraken over de totale groep deelnemers en niet over individuen.

Het Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond en Pharos doen onderzoek naar antibioticagebruik bij migranten. In interviews met huisartsen en focusgroepen met patiŽnten is veel waardevolle informatie opgehaald. Samen met reeds bestaande algemenere kennis, is dit gebundeld in een training voor huisartsen.

Via deze training willen we huisartsen ondersteunen in het verbeteren van hun communicatie met migranten en patiŽnten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarnaast ontwikkelen we eenvoudige patiŽnteninformatie en een animatiefilmpje.

De PARCA-studie richt zich op de steden met het grootste aandeel niet-westerse migranten: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De studie wordt bekostigd door ZonMw.

Onze samenwerkingspartners zijn: