Spring naar het artikel

Protocol Malaria

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Per 1 april 2017 is het gewijzigde LCR-protocol Malaria in werking getreden.

Noodbehandeling

Een belangrijke wijziging hierin is dat reizigers die een middelmatig risicogebied voor malaria bezoeken in aanmerking komen voor een noodbehandeling met atovaquon/proguanil of artemether/lumefantrine. In deze gebieden weegt de kleine kans op het krijgen van malaria niet op tegen de kosten en mogelijke bijwerkingen van het gebruik van malariaprofylaxe. Bij bezoek aan hoog-risicogebieden voor malaria wordt zoals gebruikelijk malariaprofylaxe voorgeschreven. Daarnaast is het belangrijk dat reizigers altijd de juiste anti-muggenmaatregelen nemen (DEET, beschermende kleding, klamboe).

Wanneer kan de noodbehandeling gebruikt worden?

Reizigers wordt geadviseerd een thermometer mee te nemen op reis. Bij klachten passend bij malaria (griepachtige verschijnselen en koorts) dient zo snel mogelijk een arts te worden geraadpleegd om malariadiagnostiek te verrichten. De noodbehandeling dient gestart te worden indien men binnen 24 uur geen arts heeft kunnen bereiken en de klachten aanhouden. Ook na het starten van een noodbehandeling is het heel belangrijk om medische hulp te zoeken om na te gaan of de klachten geen andere oorzaak hebben.

Door het meenemen van een noodbehandeling zijn reizigers ervan verzekerd een adequate behandeling voor malaria bij zich te hebben. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat lokaal verkochte malariamedicatie in Azië en Afrika vaak geen of onvoldoende werkzame bestanddelen bevat. De zieke reiziger kan dan ook doorgaan met deze behandeling als een lokale arts de diagnose malaria heeft gesteld. Bij ernstige malaria kan echter ziekenhuisopname en intraveneuze behandeling geïndiceerd zijn.

Voor wie is de noodbehandeling ongeschikt?

Zwangere vrouwen, kinderen jonger dan 5 jaar, patiënten met (functionele) asplenie en hiv-positieven komen niet in aanmerking voor noodbehandeling. Zij krijgen malariaprofylaxe voorgeschreven.

Vragen?

Bent u professional en heeft u een vraag over de noodbehandeling voor malaria? Neem dan contact op met het team Infectieziekten van de GGD. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereikbaar via 010 - 433 98 97.

Bron: LCR-protocol Malaria