Spring naar het artikel

Hygiëne- en veiligheidsinspectie seksinrichtingen

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De technisch-hygiënisten van het team Reizigerszorg & Hygiëne controleren de seksinrichtingen op hygiëne.

Ze kijken hierbij onder meer naar de inrichting van de werkruimten, het sanitair en de manier van schoonmaken. Zij doen dat aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de hygiënerichtlijn van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

De technisch-hygiënisten bezoeken de seksinrichtingen als de exploitant een vergunning aanvraagt. Zij geven na hun bezoek een advies aan de gemeente over het al dan niet verlenen van de vergunning. Het advies is gebaseerd op de bevindingen tijdens de inspectie.

Controle seksinrichtingen

De seksinrichtingen die al een vergunning hebben, worden jaarlijks bezocht door de technisch-hygiënisten. Zij controleren of deze seksinrichtingen nog steeds voldoen aan de eisen voor hygiëne en veiligheid van de APV en de hygiënerichtlijn van het LCHV. Van dit bezoek wordt een rapport gemaakt, dat de exploitant krijgt toegestuurd. Wanneer bij herhaling blijkt dat de exploitant niet aan alle eisen voldoet en hij/zij deze niet verbetert, geven de technisch-hygiënisten de gemeente een advies tot handhaving. De gemeente kan dan maatregelen opleggen, variërend van een boete tot sluiting van de seksinrichting.

In Rotterdam controleren de technisch-hygiënisten de seksinrichtingen samen met een bouwinspecteur van Stadsontwikkeling van de gemeente.

Jaarlijks evalueren de technisch-hygiënisten de bevindingen en knelpunten die bij de bezoeken naar voren kwamen met de gemeente.