Spring naar het artikel

Klachtenregeling

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GGD Rotterdam-Rijnmond streeft er naar u zo goed mogelijk te helpen.

Maar er kan wel eens iets misgaan: u moet te lang wachten op een afspraak, uw telefoontje wordt te vaak doorverbonden, u krijgt geen goed antwoord op uw vraag. Als dat gebeurt, kunt u een klacht indienen. Met uw reactie geeft u de GGD de kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Klacht indienen

Een klacht moet u altijd schriftelijk indienen. U kunt hiervoor het klachtenformulier van de GGD gebruiken, zelf een brief schrijven of een e-mail sturen.

Vermeld de gebeurtenis of het gedrag waarover u een klacht hebt en de datum waarop uw klacht is ontstaan. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. De GGD stuurt u altijd per post een ontvangstbevestiging en de klachtenfolder. Daarin kunt u nalezen hoe de GGD met klachten omgaat.

De GGD probeert in eerste instantie uw klacht door interne bemiddeling op te lossen. Het hoofd van de afdeling waar de klacht over gaat zal de klacht onderzoeken en bemiddelen om zo tot een oplossing te komen. U wordt geïnformeerd over wat de GGD met uw klacht doet. Waar nodig past de GGD ook zijn manier van werken aan, zodat niet alleen u, maar ook andere burgers baat hebben bij uw klacht.

Wij verzoek u dit formulier compleet in te vullen, zodat wij uw klacht snel kunnen afhandelen.

Persoonsgegevens

Ik ben zelf degene die een klacht heeft of ik dien de klacht in namens iemand anders, namelijk:

Gegevens over de klacht

Meer weten over privacy en hoe de GGD met uw persoonsgegevens omgaat? Kijk op ggdrotterdamrijnmond.nl/privacy

Klacht niet naar tevredenheid opgelost?

Als u van mening bent dat de GGD uw klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, , dan kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman Rotterdam of bij de Geschillencommissie Publieke Zorg. U kunt zelf kiezen bij welke van deze twee instanties u de klacht indient. In de klachtenfolder vindt u meer informatie over deze instanties.

Adressen

Het indienen van een klacht kan op verschillende manieren:

Als u nog vragen heeft over het indienen van uw klacht of over de klachtenprocedure van de GGD Rotterdam-Rijnmond, kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator, telefoonnummer: 010 - 433 93 85.

Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u in de Klachtenfolder.