Spring naar het artikel

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Duiven vormen een vertrouwd beeld in de stad. De één vindt het leuke dieren, waar je veel plezier aan kunt beleven door ze te voeren. Voor de ander zijn de duiven juist een bron van ergernis.

Duiven hebben in de stad nauwelijks natuurlijke vijanden. En omdat er veel voedsel is, kunnen er snel veel duiven zijn. Duiven maken nesten op balkons, vensterbanken, zolders etc. Daar kunnen ze voor overlast zorgen, door vervuiling van de omgeving. Een duif laat ongeveer veertien kilogram mest per jaar achter. Ook door stank en door het voortdurend koeren kunnen duiven voor overlast zorgen. Soms veroorzaken duiven zelfs ziekten bij de mens. Zij worden ook wel 'vliegende ratten' genoemd. Maar moeten we echt bang zijn voor de duif?

Wat zijn de gezondheidseffecten van het contact met duiven?

Mensen die veel in aanraking komen met uitwerpselen, veertjes en huidschilfers van duiven kunnen daar ziek van worden. Denk hierbij aan duivenhouders. Zij lopen kans een infectieziekte of allergische (overgevoeligheids)klachten te krijgen. Duiven kunnen ook parasieten bij zich dragen. Wie overgevoelig is voor bepaalde stoffen vertoont een allergische reactie. Duiven kunnen ook parasieten bij zich dragen.

Infectieziekten

Duiven (maar ook andere vogels) dragen soms verschillende ziekteverwekkers bij zich, zoals bacteriën, virussen en schimmels. Mensen kunnen worden besmet als zij véél in aanraking komen met duiven. Door inademing van ziekteverwekkers ontstaan longziekten, zoals papegaaienziekte. Als mensen via de mond uitwerpselen van duiven binnenkrijgen, kan dit leiden tot klachten van de maag of de darmen. Toch is het overbrengen van een infectieziekte door duiven op mensen zeldzaam. De kans dat mensen in de stad een infectieziekte oplopen door stadsduiven is dan ook klein.

Allergische ziektebeelden

Opgedroogde uitwerpselen, veren en huidschilfers van duiven kunnen in de lucht terechtkomen. Als ze worden ingeademd, kunnen deze deeltjes een allergie (overgevoeligheid) veroorzaken. Dat kan leiden tot ziekten zoals astma en een duivenmelkerlong. Mensen die véél met duiven in aanraking komen, zoals duivenhouders, kunnen eerder deze reacties krijgen. De aanleg van mensen om een overgevoeligheid te ontwikkelen, speelt daarbij ook een belangrijke rol. Heel soms kan een duivenmelker long voorkomen bij mensen die zelf geen duiven houden, bijvoorbeeld als zij regelmatig plekken schoonmaken die vervuild zijn met uitwerpselen van duiven. Dan kunnen zij in contact komen met gedroogde duivenmest en duivenveren.

Als mensen eenmaal een overgevoeligheid ontwikkeld hebben, kunnen zij bij ieder nieuw contact met duiven een reactie krijgen. Alleen als er geen contact met duiven is, kunnen de klachten worden voorkomen.

Parasieten

Duiven dragen soms verschillende parasieten bij zich. Als duiven hun nesten verlaten, blijven de parasieten in het nest achter. Zij kunnen dan mensen overlast bezorgen. Een voorbeeld hiervan zijn duivenmijten die jeuk, roodheid en zwelling van de huid veroorzaken.

Moet u bang zijn voor duiven?

Meestal komen mensen in de stad niet zó veel met duiven in aanraking dat zij daardoor ziek worden. Alleen wanneer er ernstige overlast is door stadsduiven, kan er in sommige gevallen wel veel contact zijn. Soms kunnen mensen doordoor ziek worden. Het is daarom belangrijk ernstige overlast door duiven tegen te gaan.

Wat kunt u zelf doen?

  • Geef de duiven geen voer 
  • Voorkom dat duiven op het kozijn of het balkon overnachten of een nest maken
  • Voorkom zo veel mogelijk direct contact met duiven, duivenmest, duivenveren.

Als u een plek schoonmaakt die vervuild is met duivenmest en/of veren van duiven, gebruik dan veel water en was na afloop goed uw handen. U kunt een mondkapje gebruiken om te voorkomen dat u deeltjes van de mest of veren inademt. Deze kapjes zijn te koop bij doe-het-zelfzaken.