Spring naar het artikel

Fijnstof

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fijnstof zijn hele kleine stofdeeltjes die in de lucht voorkomen. Mensen ademen deze onzichtbare deeltjes in, waardoor ze in het lichaam terechtkomen.

Wat is fijnstof?

Fijnstof zijn stof­deel­tjes met een door­sne­de van min­der dan tien mi­cro­me­ter. Eén micrometer is een miljoenste deel van een meter of een duizendste deel van een millimeter. Fijnstof is van nature in de lucht aan­we­zig, maar kan ook door andere manieren in de lucht ko­men. Door ver­bran­dings­pro­ces­sen ontstaat bijvoorbeeld veel fijnstof.

Wat merkt u ervan?

Wat maakt fijnstof zo schadelijk? De naam zegt het al: het gaat om fijn stof. De ontzettend kleine stofdeeltjes zijn onzichtbaar en hebben geen geur, maar we ademen ze wel in. De kleinste fijnstofdeeltjes kunnen diep in het lichaam binnendringen, via de longen tot in de bloedbaan. Daar kunnen ze schade aanrichten. Ook bij concentraties onder de wettelijke grenswaarden is fijnstof schadelijk voor de gezondheid.

Pas de laatste jaren weten we dat niet alleen het inademen van tijdelijk verhoogde concentraties fijnstof tot schadelijke gevolgen leidt. Ook als u jarenlang op een plek met lagere (gemiddelde) waarden woont of hebt gewoond kunt u klachten krijgen. Dat geldt vooral voor kwetsbare mensen zoals zieken, kinderen of ouderen, maar ook als u gezond bent, loopt u het risico op een hartziekte of longkanker.

In Nederland hebben zo’n 100.000 mensen door blootstelling aan fijnstof een verminderde longfunctie;  tienduizenden Nederlanders hebben luchtwegklachten en klachten aan hart en bloedvaten. Deze klachten kunnen zo ernstig zijn dat behandeling in het ziekenhuis nodig is. Dat overkomt jaarlijks zo’n 3000 Nederlanders. Ongeveer hetzelfde aantal komt eerder te overlijden door acute klachten. Door langdurige blootstelling aan fijnstof overlijden alle Nederlanders gemiddeld één jaar eerder dan bij de situatie dat de lucht die we inademen helemaal schoon zou zijn.

Groter risico als u aan een snelweg woont?

Vooral fijnstof in uitlaatgassen van verbrandingsmotoren is schadelijk. Mensen die vlakbij een snelweg (op minder dan honderd meter afstand) of een drukke stadsweg (op minder dan vijftig meter afstand) wonen, hebben een grotere kans om aan een long- of hartziekte te sterven. Dat blijkt uit onderzoek. Ook luchtwegklachten komen vaker voor bij mensen die aan drukke wegen wonen.

Het valt niet te zeggen bij wie precies gezondheidseffecten zullen optreden. Onderzoeksresultaten worden meestal in algemene termen gepresenteerd. Ze zijn daardoor niet zomaar van toepassing op ieder persoon. Zelfs bij mensen die gevoelig zijn voor luchtverontreiniging, - long- of hartpatiënten, mensen onder de 18 jaar of boven de 65 jaar - is het niet zeker dat zij klachten zullen krijgen; wel is de kans dat zij klachten krijgen groter.