Spring naar het artikel

Onderzoek Groen in de Wijk

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Bij een groene wijk denken bewoners vooral aan schoon, mooi en goed onderhouden. Voldoet het groen hier niet aan, dan zullen de wijkparkjes en plantsoenen geen lokale gezondheidswinst opleveren, omdat bewoners er geen gebruik van maken. Dit concludeert de Academische Werkplaats Medische Milieukunde op basis van het onderzoek Groen in de wijk.

De onderzoekers vergeleken de groenwensen van bewoners en professionals in Rotterdam, Amsterdam en Arnhem. Het tijdschrift Milieu publiceerde de resultaten van dit onderzoek.

Schoon en veilig
Ergernis over hondenpoep en zwerfafval zijn in de onderzochte wijken de belangrijkste redenen waarom mensen niet genieten van het groen in hun wijk. Ze laten er hun kinderen niet spelen en zullen er zelf ook niet gaan zitten. Professionals vinden het belangrijk dat het groen groot en dichtbij de woningen is. Als bij de aanleg van het groen niet aan de randvoorwaarden ‘schoon’ en ‘veilig’ wordt voldaan, worden alle mooi ontworpen wandelroutes, sporttoestellen of speelgelegenheid niet gebruikt door de bewoners. Ook ongenode gasten zoals zwervers of hangjongeren zorgen dat mensen wegblijven uit de wijkparkjes.

Ontstressen
Luieren in de zon, zittend op een bankje kijken naar de bomen of luisteren naar de vogels. Dat is wat mensen volgens het onderzoek het liefst doen in het groen. De groene plekken zijn ook een gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten. Het gaat om geplande, maar juist ook om ongeplande ontmoetingen. Volgens de gezondheidsprofessionals zou elke wijk een plek moeten hebben die hiertoe uitnodigt. Zij zien het groen ook als stimulans voor de bewoner om meer te gaan bewegen. Voor bewoners is ontspannen in het groen belangrijker dan bewegen. Maar ze maken wel sneller een ommetje als er een mooie groen route door de wijk loopt.

Het kleine groen
Enkele plantenbakken op een pleintje, geveltuintjes met klimplanten of een bloemperkje hebben al een positief effect op de leefbaarheid van de wijk. Die kleine groene plekken geven de wijk karakter en herkenbaarheid. Het liefst ziet men iets waaraan de seizoenen zijn af te lezen, zoals bloesembomen of plantenbakken met een diversiteit aan geuren en kleuren. Natuurlijk is een groot, groen park in de buurt ook een wens van veel mensen. De meeste bewoners vinden het niet erg om daar een kwartiertje voor te lopen.

Gezamenlijk beheer
40 procent van de ondervraagde bewoners gaf aan dat zij best jaarlijks of zelfs maandelijks willen helpen aan het onderhoud van openbaar groen, als ze daarvoor in ruil mooiere planten en meer diversiteit in het wijkgroen terugkrijgen. Als de gemeente tuingereedschap beschikbaar stelt of zich ontfermt over de afvoer van het groenafval, kan het gezamenlijk beheer volgens een aantal bewoners zelfs uitmonden in een sociale activiteit.

Meer lezen over het onderzoek en de resultaten?

Download het onderzoeksrapport van de Academische Werkplaats Medische Milieukunde of het volledige artikel uit het Tijdschrift Milieu.