Spring naar het artikel

Hoogspanningslijnen

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Hoogspanningslijnen in de leefomgeving roepen vaak vragen op. De GGD geeft u graag informatie over hoogspanningslijnen en gezondheidsrisico’s.

Wat zijn hoogspanningslijnen?

Hoogspanningslijnen maken deel uit van het elektriciteitsnet van Nederland. Ze brengen elektriciteit van de centrale naar de plekken waar stroom nodig is.
Alles waarbij elektriciteit wordt gemaakt, vervoerd of gebruikt, kan een bron zijn van extreem laagfrequente elektromagnetische velden (afgekort: ELF-EM-velden). Deze velden worden in de volksmond straling genoemd. Hoogspanningslijnen, transformatorhuisjes en elektrische huishoudelijke apparaten zijn voorbeelden van bronnen van deze ELF-EM-velden of ‘straling’.

Schaden ELF-EM velden uw gezondheid?

Korte termijn
Bij sterke ELF-EM-velden kunnen kleine elektrische stromen in het lichaam worden opgewekt die kunnen leiden tot prikkeling van zenuwen en spieren. Het eerste effect dat kan ontstaan, is het zien van lichtflitsen. Om dit effect te voorkomen is er een grenswaarde van 100 µT (microtesla). Deze waarde wordt onder hoogspanningslijnen nergens gehaald.

Lange termijn
Internationaal onderzoek wijst uit dat kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen, mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen. Het magnetische veld van de hoogspanningslijnen zou misschien de oorzaak kunnen zijn. Op dit moment is niet duidelijk of de toename van kinderleukemie ook echt door de magnetische velden van de hoogspanningslijnen komt. Er kunnen nog andere, onbekende oorzaken zijn. Het is mogelijk dat in de toekomst blijkt dat de oorzaak van leukemie aan andere factoren moet worden toegeschreven dan aan de magnetische velden.

In 2008 is in Zwitserland een onderzoek gepubliceerd waarin een relatie werd gevonden tussen het wonen nabij een hoogspanningslijn en het overlijden aan Alzheimer. Na deze ene studie kunnen we alleen nog geen conclusies trekken. Verder onderzoek moet uitwijzen of die relatie ook op andere plekken wordt gevonden en of de hoogspanningslijnen de oorzaak zijn.

Voor andere gezondheidseffecten dan kinderleukemie en overlijden door Alzheimer zijn in wetenschappelijk onderzoek geen verbanden gevonden met wonen dicht bij hoogspanningslijnen.

Wat is het beleid in Nederland?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert als beleid dat, uit voorzorg, in nieuwe situaties zoveel mogelijk moet worden tegengegaan dat kinderen langdurig verblijven in de directe omgeving van hoogspanningslijnen. Dit betekent dat er geen woningen, scholen en kinderdagverblijven in de directe omgeving van hoogspanningslijnen zouden moeten zijn. Dit beleid beperkt zich tot nieuwe situaties. De gezondheidseffecten zijn namelijk nog onzeker. Een nieuwe situatie heeft als voordeel dat er nog keuzemogelijkheden zijn bij de aanleg van de hoogspanningslijn. In bestaande situaties hebben maatregelen vaak grote gevolgen en de maatregelen kunnen ook nadelen hebben, die in veel gevallen niet opwegen tegen de voordelen.

Rapport hoogspanningslijnen Nesselande

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in 2018 onderzoek gedaan in Nesselande naar de relatie tussen gezondheid en het wonen in de buurt van hoogspanningslijnen. Wilt u het rapport inzien? Stuur dan een mail naar gmggd@rotterdam.nl