Spring naar het artikel

Houtrook

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

In de winter kan een open haard extra warmte geven, in de zomer is het gezellig om te barbecueën. Maar alle rook is ongezond, dus ook houtrook.

Schadelijke stoffen

Toch neemt het gebruik van open haarden, inzethaarden, allesbranders en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen de laatste jaren toe. Nadeel is dat er meer schadelijke stoffen in de lucht komen dan bij andere vormen van verwarming. Ook als er geen zichtbare rook is. Hetzelfde geldt voor barbecues, terraskachels en vuurkorven. De schadelijke stoffen die bij kachels, haarden en barbecues vrij komen, kunnen nog lang rond de woning blijven hangen. Dit gebeurt vooral bij windstil en mistig weer. In dat geval kan houtrook overlast veroorzaken.

Wat merkt u van houtrook?

Door het stoken van hout kunt u overlast ervaren in de vorm van stank, gezondheidsklachten en roetneerslag. Houtrook is één van de belangrijkste bronnen van stank in de leefomgeving. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten en vermoeidheid.

Houtrook bevat veel stoffen, waaronder fijnstof en roet. Hierdoor kunnen klachten ontstaan. Als u al aandoeningen aan de luchtwegen heeft - of lijdt aan hart- en vaatziekten - kunt u eerder en meer klachten krijgen, ook als er maar weinig rook is. Dat geldt ook voor ouderen, zwangeren, zieken en kinderen. Ook voor de geboorte kunnen er al effecten zijn op een kind. Rook is altijd ongezond, ook voor de stoker zelf. Daarom is het voor iedereen goed om houtrook zoveel mogelijk te vermijden. De GGD geeft adviezen om de blootstelling aan fijnstof zo laag mogelijk te houden.

Wat kunt u doen bij overlast van houtrook?

Hebt u last van de open haard of houtkachel van uw buren? Probeer er eerst samen uit te komen. Vaak hebben mensen die hout stoken er geen erg in dat anderen overlast kunnen ervaren van de geproduceerde rook. Soms is een goed gesprek en het maken van afspraken voldoende om overlast te voorkomen. Eventueel kunt u hierbij buurtbemiddeling inschakelen. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden van buurtbemiddeling. Als u er toch niet samen uitkomt, kunt u uw klachten melden bij de gemeente. Als de veroorzaker in een huurwoning woont, kunt u de verhuurder aanspreken op overlast.

Tips om overlast te voorkomen

Check of het weertype extra ongunstig is om hout te stoken.

Lees de tips bij de aanschaf en gebruik van een houtkachel of open haard op de website van Milieu Centraal.

Wat doet de GGD?

De GGD geeft informatie en voorlichting over mogelijke gezondheidseffecten door houtrook. Daarnaast kunnen we met u meedenken over een mogelijke aanpak van het probleem, maar we kunnen niets doen tegen het gebruik van houtkachels. De GGD kan geen maatregelen afdwingen tegen stoker(s) en doet geen luchtmetingen.