Spring naar het artikel

In huis

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Veel van onze tijd brengen we door in ons eigen huis of in een ander gebouw (school, kinderdagverblijf, kantoor). We noemen dat het binnenmilieu, en dat is op allerlei manieren van invloed op onze gezondheid.

Verontreinigingen in huis

In veel gebouwen is de lucht binnen viezer is dan de lucht buiten. Ook thuis kan de lucht verontreinigd zijn. Dat komt door vocht, roken, huisdieren en verbrandingsapparaten zoals afvoerloze geisers en CV-ketels. Ook het gebruik van bepaalde bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen kan de lucht in huis vervuilen.

Wat betekent dit voor uw gezondheid?

Verontreinigingen binnenshuis kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Denk aan luchtwegklachten, hoofdpijn, allergieën of irritaties van neus- en keelslijmvlies.

Wat kunt u zelf doen?

Als bewoner heeft u tot op zekere hoogte de kwaliteit van het binnenmilieu zelf in de hand. U kiest er zelf voor om wel of niet te roken of om veel of weinig te ventileren. Het is soms lastig om een ruimte voldoende te ventileren. Steeds vaker worden woningen 'luchtdicht' gemaakt door betere isolatie en preventieve middelen tegen inbraak en geluidhinder. Ook is niet altijd goed duidelijk hoe het mechanische ventilatiesysteem werkt.

Bekijk ook de video’s met tips (ontwikkeld door GGD Haaglanden).

Welke regels gelden er?

Technische eisen aan woningen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Ambtenaren van de afdeling Stadsontwikkeling of Bouw- en woningtoezicht kunnen u hierover meer vertellen en eventueel adviseren.

Wat kan de GGD doen?

Met vragen of klachten over het binnenmilieu in relatie tot uw gezondheid kunt u terecht bij het team Gezondheid & Milieu van GGD Rotterdam-Rijnmond.

De GGD schat de situatie in en probeert het probleem op te lossen. Dat kan vaak telefonisch, maar als het nodig is, komt de GGD bij u thuis kijken. Verbieden of dwingend maatregelen opleggen kan de GGD niet. Wel kunnen huiseigenaren, de afdeling Stadsontwikkeling of Bouw- en Woningtoezicht worden geadviseerd hoe ongezonde situaties te verbeteren. 

Voor vragen over het binnenmilieu van kantoren, bedrijven, enzovoort kunt u terecht bij uw eigen Arbodienst.

Voor vragen over ongedierte kunt u in Rotterdam bellen met 14 010. Buiten Rotterdam kunt u informeren bij de ongediertebestrijdingsdienst van uw eigen gemeente.

Over de situatie buiten het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond kunt u informatie vragen aan de GGD voor dat gebied; zie hiervoor de website van GGD Nederland. Voor aanvullende informatie kunt u eveneens terecht op de website van de Rijksoverheid.