Spring naar het artikel

Luchtkwaliteit

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De laatste jaren is de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond verbeterd. Toch zitten er nog schadelijke stoffen in de lucht.

Luchtkwaliteit en gezondheid

Hoe is de kwaliteit van de buitenlucht in Rotterdam en omgeving? En wat betekent dit voor uw gezondheid? De laatste jaren is de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond aanzienlijk verbeterd. Toch zitten er nog schadelijke stoffen in de lucht. Dit komt onder meer door de industrie en de grote verkeersdrukte in de regio. Luchtvervuiling kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Voor kinderen, zwangeren, ouderen en mensen die al ziek zijn, is het risico op gezondheidsklachten groter. Ook zijn er aanwijzingen dat luchtverontreiniging slecht is voor het ongeboren kind. De GGD geeft adviezen om de blootstelling aan luchtverontreiniging zo laag mogelijk te houden.

Door onderzoek wordt steeds duidelijker welke stoffen in de lucht het schadelijkst zijn en welke maatregelen er moeten worden genomen om de luchtkwaliteit en de gezondheid te verbeteren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt de luchtkwaliteit in heel Nederland in de gaten. Het RIVM meet op verschillende plekken in Nederland hoeveel stikstofdioxide, zwaveldioxide, ozon en fijnstof er in de lucht zit. Op de website van het RIVM vindt u kaarten van de luchtkwaliteit.

Luchtverontreiniging

Er is sprake van luchtverontreiniging als de ons omringende lucht wordt verontreinigd door stoffen die daarin niet thuishoren. Luchtverontreiniging kan ontstaan door natuurlijke oorzaken of door verkeer, fabrieken en andere vervuiling door mensen, zoals houtstook.

Filters in ventilatiesystemen kunnen sommige stoffen tegenhouden. Het nadeel van zo'n systeem is dat het alleen effect heeft als u de ramen gesloten houdt, omdat er anders ongefilterde lucht binnenkomt. Nóg een nadeel van filters is dat deze na verloop van tijd zelf een bron van luchtverontreiniging kunnen worden. Het is belangrijk om de filters schoon te houden en op gezette tijden te vervangen.

Nee, het is verstandig om te blijven ventileren, ook al woont u aan een drukke weg. De binnenlucht is meestal meer verontreinigd dan buiten en het wordt snel muf en vochtig in huis als er geen ventilatie is. Daardoor kunt u hoofdpijn krijgen of moe worden.

Mogelijke bronnen van luchtverontreiniging in de woning zijn: vloerbedekking, meubels, bouwmaterialen, sigarettenrook, een open haard, gaskachel en de keuken (geiser, oven, fornuis). U kunt het beste 's avonds goed luchten als er weinig verkeer is. Daarnaast is het zinvol om aan de ‘schoonste’ kant van de woning te ventileren.

Het stoken van een kachel of open haard veroorzaakt ook luchtverontreiniging. Wanneer u de kachel of haard aansteekt bij windstil, mistig en koud weer blijft de rook in de omgeving hangen. Hiervan kunnen uw buren last hebben. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen (zoals astma of bronchitis) zijn kwetsbaar. Het is dus aan te raden om bij windstil, mistig en koud weer niet te stoken.

Kijk voor meer informatie over het juiste gebruik van een kachel of open haard op MilieuCentraal.

Heeft u vragen?

Gedetailleerde informatie over de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond staat op de website gezonderelucht.nl.  Als u behoefte heeft aan aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met het team Gezondheid en Milieu van GGD Rotterdam-Rijnmond. Hier kunt u ook terecht wanneer u meer informatie over de luchtkwaliteit rondom uw woning wilt weten.

De GGD verstrekt informatie over de luchtkwaliteit rondom uw woning en over gezondheidseffecten die kunnen ontstaan door luchtverontreiniging.

Heeft u klachten?

Bij klachten over luchtverontreiniging of stank door bedrijven, kunt u contact opnemen met milieudienst Rijnmond DCMR (telefoonnummer: 0888 - 333 555). De meldkamer van de DCMR is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Ook kunt u via dcmr.nl een milieuklachtenformulier invullen en online verzenden.