Spring naar het artikel

Uitkomst gezondheidsonderzoek jongeren bekend

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De gezondheid van jongeren in de regio Rotterdam-Rijnmond blijft kwetsbaar. Zo neemt de ervaren gezondheid nog steeds af en vapen er meer jongeren op de middelbare school in vergelijking met 4 jaar geleden. Dit komt naar voren in de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Lees het hele bericht voor meer informatie. 

Uitkomst gezondheidsonderzoek jongeren bekend

Afgelopen najaar onderzocht de GGD de gezondheid en leefstijl van tweede- en vierdejaars scholieren op het voortgezet onderwijs. Alle GGD’en en het RIVM voeren dit onderzoek 1 keer in de 4 jaar uit. In 2021 is een extra editie van de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd in verband met de coronapandemie. Ook landelijk is de conclusie dat de gezondheid van jongeren kwetsbaar is. 
Met behulp van deze onderzoeksresultaten kunnen gemeenten hun gezondheidsbeleid maken of aanscherpen.

Meer onderzoeksresultaten

De genoemde uitkomsten zijn van de regio, Rotterdam niet meegerekend.

  • Het aandeel jongeren dat hun gezondheid als goed ervaart, daalde van 89% in 2015 naar 80% eind 2023.
  • 3 op de 10 jongeren zit niet lekker in hun vel (29%), eenzelfde aandeel voelde zich in de afgelopen 4 weken eenzaam (30%).
  • Pesten op school en online laten de afgelopen 4 jaar een ongunstige ontwikkeling zien.
  • In 2015 had 8% van de jongeren risico op problematisch social media gebruik. In 2023 is dit toegenomen tot 14%. Deze jongeren geven bijvoorbeeld aan slaaptekort te komen door het gebruik van sociale media.
  • Jongeren vapen vaker dan dat ze sigaretten roken. Roken en vapen gaan vaak samen.
  • Van de tweedeklassers dronk 8% in laatste 4 weken alcohol. Onder vierdeklassers is er een lichte gunstige ontwikkeling te zien (van 35% in 2015 naar 30% in 2023). Dit alcoholgebruik staat het nog ver af van het streven naar 0% alcoholgebruik onder je 18de.