Spring naar het artikel

BRMO en antibioticaresistentie

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Micro-organismen, de verzamelnaam voor virussen, parasieten en bacteriën, kunnen resistent zijn tegen antibiotica. Dat maakt ze moeilijker te bestrijden.

Wat is BRMO?

BRMO is de afkorting van: Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Dit kan een virus of een parasiet zijn, maar in de meeste gevallen gaat het om een bacterie die niet reageert op (de meest gebruikte) antibiotica. Dit heet antibioticaresistentie. Hierdoor is een infectie moeilijker te behandelen. Voorbeelden van BRMO zijn: MRSA, en Klebsiella oxa 48 .

Voor wie is BRMO een risico?

De meeste van deze bacteriën zijn niet schadelijk voor gezonde mensen. Soms dragen we deze bacteriën bij ons zonder er iets van te merken. Mensen met een verminderde weerstand, zoals ziekenhuispatiënten en bewoners van zorginstellingen, hebben meer kans om zo’n bacterie op te lopen en er ziek van te worden.

Waar komen resistente bacteriën voor?

Resistente bacteriën komen overal in de wereld voor. In landen waar veel antibiotica worden gebruikt, komen resistente bacteriën veel vaker voor dan in landen waar dat niet zo is. Denk bijvoorbeeld aan landen in Azië en Afrika. Maar ook in Europa en dan vooral in de zuidelijke landen komen resistente bacteriën veel voor. Bij een opname in een buitenlands ziekenhuis loopt u daarom meer risico om een infectie met een resistente bacterie op te lopen dan in een Nederlands ziekenhuis.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding van (resistente) bacteriën te voorkomen?

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep. En droog uw handen goed af. Dit verkleint de kans dat u of iemand in uw omgeving ziek wordt. Was in ieder geval uw handen voor het (bereiden van) eten, na toiletbezoek en na bezoek aan een ziekenhuis.
  • Als u binnen 6 maanden na uw opname of behandeling in een buitenlands ziekenhuis naar een ziekenhuis in Nederland moet voor behandeling, vermeld dan dat u in een ziekenhuis in het buitenland bent geweest.
  • Werkt u in de zorg en komt u in aanraking met een patiënt met BRMO, neem dan contact op met uw infectiepreventiecommissie of uw leidinggevende en volg de bestaande richtlijn(en) op.

Wat kunt u zelf doen om antibiotica verstandig te gebruiken en dus resistentie te voorkomen?

  • Gebruik alleen antibiotica die een arts u voorschrijft.
  • Volg zorgvuldig de gebruiksaanwijzing op de bijsluiter op.
  • Stop nooit met de antibiotica op eigen initiatief. Eerder stoppen mag alleen in overleg met de behandelaar.
  • Gebruik geen restjes antibiotica of antibiotica van anderen. Een arts moet beoordelen of antibiotica nodig zijn en zo ja, welke.

Meer informatie

Meer informatie over BRMO, antibioticaresistentie en hygiëne vindt u op de website van het RIVM.