Spring naar het artikel

Bron- en contactonderzoek bij het coronavirus

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bij vastgestelde besmettingen met infectieziekten voert de GGD Rotterdam-Rijnmond bij inwoners in de regio Rijnmond het bron- en contactonderzoek (BCO) uit. Dit gebeurt ook bij het coronavirus.

Omdat de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld, wordt het bron- en contactonderzoek van de GGD hierdoor steeds belangrijker. Op deze manier kunnen we de verspreiding van het coronavirus beperken. Sinds maandag 11 mei voert de GGD daarom meer en vaker bron- en contactonderzoek uit. Ook wordt het testbeleid stapsgewijs uitgebreid.

Tot nu toe lukt het om voldoende capaciteit te creëren om goed bron- en contactonderzoek uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat wij vanaf juni iedereen met milde klachten kunnen testen op het coronavirus en bron- en contactonderzoek kunnen uitvoeren, bereiden we ons voor op de opschaling. Hiervoor wordt aan een plan van aanpak gewerkt om o.a. voldoende personeel aan te trekken.

GGD’en voeren bij een infectieziekte die meldingsplichtig is altijd bron- en contactonderzoek uit. We brengen in kaart met wie de patiënt, die positief getest is op het virus, contact heeft gehad (contactonderzoek) en zoeken uit wat de mogelijke bron van besmetting kan zijn geweest.

Contacten van deze patiënten worden door de GGD benaderd en verzocht in quarantaine te gaan als ze dat nog niet deden. Mochten de contacten ziekteverschijnselen krijgen die passen bij het coronavirus, dan worden zij getest op het virus. Met deze werkwijze sporen we besmette personen zo snel mogelijk op, zodat voorkomen wordt dat zij anderen besmetten. De rol van bron- en contactonderzoek in de bestrijding van het coronavirus varieert per fase van de pandemie.

In deze infographic leest u stapgewijs wat bron- en contactonderzoek inhoudt.

Als u negatief bent getest op het coronavirus, uw klachten 24 uur weg zijn en u NIET in contact bent geweest met iemand die het virus heeft, kunt u uw dagelijkse leven en werk weer oppakken. Heeft u na de uitslag nog wel klachten? Ziek uit en blijf thuis als u één of meerdere van de volgende klachten heeft: verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

Bent u negatief getest en heeft u contact gehad met iemand die WEL besmet is met het coronavirus? Dit kunt u bijvoorbeeld weten doordat u door de GGD bent benaderd voor het bron- en contactonderzoek van een andere persoon die positief getest is. U dient in dit geval nog steeds twee weken thuis te blijven. Het virus heeft namelijk een incubatietijd van twee weken.

Als u positief getest bent op het coronavirus, belt de GGD u voor een bron- en contactonderzoek. Samen met u brengt de GGD in kaart met wie u in contact bent geweest. U en uw contacten krijgen uitgebreid advies op maat. U en uw huisgenoten blijven 2 weken thuis. Ook over deze thuisisolatie wordt u uitgebreid geïnformeerd. Het is belangrijk dat u zelf uw huisarts, werkgever en/of bedrijfsarts informeert. Op dag 7 en dag 14 belt de GGD u nogmaals om te kijken hoe het met u gaat.

In juni kunnen alle Nederlanders met klachten die wijzen op het coronavirus getest worden. Is iemand besmet, dan volgt bron- en contactonderzoek. Dit gaat naar verwachting om duizenden mensen. Daarvoor staan de GGD’en in juni met maximaal 3.200 professionals klaar. Lees hieronder het nieuwsbericht.