Spring naar het artikel

CONTROL: Effectiviteit en optimalisatie van bron- en contactonderzoek bij coronavirus

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Bron- en contactonderzoek (BCO) is van groot belang om de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) te beperken. Daarom onderzoeken we hoe effectief het BCO is en hoe we het kunnen verbeteren. Wij noemen dit onderzoek CONTROL. Dit onderzoek is een samenwerking tussen verschillende GGD’en RIVM.

Hoe worden gegevens verzameld en geanalyseerd?

Voor dit onderzoek wordt in de coronateststraten en tijdens het BCO data verzameld. Deze data gaat over mensen die het coronavirus hebben gekregen. De data die wij voor het onderzoek gebruiken bevatten persoonsgegevens zoals de leeftijd, het beroep en hun contacten. De data van alle deelnemende GGD’en wordt gepseudonimiseerd aangeleverd. Voor de onderzoeker is het daarmee lastig om te achterhalen welke persoon gelinkt is aan een bepaalde set aan gegevens.

Na het verzamelen van de gegevens worden deze geanalyseerd. Er wordt berekend wat de doorlooptijd van verschillende BCO is. We kijken ook naar verschillende kenmerken van coronapatiënten en hun contacten verschillen veroorzaken in de doorlooptijd en effectiviteit van het BCO. Vervolgens worden hindernissen en succesfactoren voor het BCO benoemd. In overleg met de praktijk wordt een verbeterplan opgesteld om BCO’s effectiever te maken.

Ook wordt onderzocht welke factoren voorspellend zijn voor verdere virusverspreiding. Tot slot wordt er een tool ontwikkeld om bij mensen met het coronavirus, die mogelijk veel anderen kunnen besmetten, snel en intensief BCO te doen.

Dit project wordt gefinancierd door ZonMw (subsidienummer 10430022010022) en loopt tot september 2022.

Privacyverklaring

De GGD Rotterdam-Rijnmond bevordert en beschermt de gezondheid van bijna 1,5 miljoen inwoners in Rotterdam en de 14 omliggende gemeenten. Dit zijn de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan de IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan de IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De bovengenoemde colleges van burgemeester en wethouders zien erop toe dat GGD Rotterdam-Rijnmond zich houdt aan de AVG.

Met uitzondering van de jeugdgezondheidszorg, worden alle taken van GGD Rotterdam-Rijnmond op het gebied van publieke gezondheid uitgevoerd door de gemeente Rotterdam. Met het oog op deze taakuitoefening en de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens, heeft de gemeente Rotterdam een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en een Privacyofficer aangesteld. Zij ondersteunen GGD Rotterdam-Rijnmond bij het beschermen van uw persoonsgegevens.

Hieronder leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

GGD Rotterdam-Rijnmond verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Eén van de Wpg-taken is het wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van het bron- en contactonderzoek bij een infectie met het coronavirus. Met dit inzicht willen de deelnemende GGD’en een bijdrage leveren aan het verbeteren van het bron- en contactonderzoek.

Uw gegevens worden in een geanonimiseerde vorm gebruikt voor wetenschappelijke doelen. Dit gebeurt zonder uw toestemming en dient een algemeen belang. Daarnaast is het onderzoek dusdanig groot dat toestemming vragen aan elke betrokkenen erg lastig is.

We verzamelen gegevens van personen die positief zijn getest in de corona teststraten van de GGD Amsterdam, GGD Flevoland, GGD Gelderland-Midden, GGD Groningen, GGD Hart voor Brabant, GGD Regio Utrecht, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid Limburg en van personen woonachtig in een van deze regio’s bij wie een infectie met het coronavirus is vastgesteld. De GGD’en die meedoen bundelen de gegevens om gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te doen.

In dit onderzoek gebruiken wij gegevens die van u zijn verzameld in de systemen die worden gebruikt door de GGD’en wanneer u zich laat testen in de teststraten (CoronIT). Ook gebruiken wij gegevens die zijn verzameld nadat bij u het coronavirus is vastgesteld. Dit zijn de gegevens die verzameld zijn in het systeem voor bron- en contactonderzoek van de GGD’en (HPZone).

De gegevens die we gebruiken in CONTROL zijn:

  • Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, geboorteland, woonlocatie)
  • Medische gegevens (symptomen, coronatestuitslag, medische aandoeningen)
  • Gedragsgegevens (contacten, beroep, bezochte locaties)

GGD Rotterdam-Rijnmond verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Eén van de Wpg-taken is het wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van het bron- en contactonderzoek bij een infectie met het coronavirus. Met dit inzicht willen de deelnemende GGD’en een bijdrage leveren aan het verbeteren van het bron- en contactonderzoek.

Uw gegevens worden in een geanonimiseerde vorm gebruikt voor wetenschappelijke doelen. Dit gebeurt zonder uw toestemming en dient een algemeen belang. Daarnaast is het onderzoek dusdanig groot dat toestemming vragen aan elke betrokkenen erg lastig is.

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Elke deelnemende GGD kan uw gegevens uit CoronIT en HPZone halen, ontkoppelen en pseudonimiseren. De gepseudonimiseerde gegevens worden overgedragen aan de onderzoekers van GGD Amsterdam die werkzaam is op het CONTROL project. Deze onderzoekers weten dus ook niet over wie de gegevens gaan.

De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in wetenschappelijke publicaties en andere rapportages. We publiceren alleen resultaten over groepen, nooit over individuen. Uw gegevens die zijn gebruikt in analyses die ten grondslag liggen aan publicaties worden 5 jaar bewaard vanaf het moment van publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Uw overige gegevens worden verwijderd binnen twee maanden na afronden van het project. De looptijd van het project is 2 tot 2,5 jaar vanaf september 2020.

Wanneer u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden in dit wetenschappelijke onderzoek kunt u contact opnemen met de GGD in de regio waar u woont (in dit geval Rotterdam Rijnmond). Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens niet meer worden gebruikt in het onderzoek. Let op: gegevens die al zijn gebruikt in analyses die ten grondslag liggen aan publicaties worden niet verwijderd. Deze gegevens worden niet opnieuw gebruikt in onderzoek.

Als u een klacht heeft over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen via het klachtenloket van de gemeente Rotterdam.

Heeft u vragen over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u uw vraag stellen via het AVG-loket van de gemeente Rotterdam. Via dit loket kunt u ook contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming (FG).