Spring naar het artikel

Zorg in de regio

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden. We willen het virus opsporen en besmettingen zo goed mogelijk tegengaan. Zorgmedewerkers moeten erop kunnen rekenen dat ze hun werk veilig kunnen doen.

We willen het virus opsporen en besmettingen zo goed mogelijk tegengaan. In juni kan iedereen met klachten, passen bij het coronavirus, zich laten testen. Dit kan belangrijk zijn om een uitbraak vast te kunnen stellen, de persoonlijke beschermingsmaatregelen optimaal in te kunnen zetten en om organisatorische maatregelen te nemen.

Beschermen

Zorgmedewerkers moeten erop kunnen rekenen dat ze hun werk veilig kunnen doen. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) zijn essentieel voor veilige zorg. Er zijn momenteel voldoende middelen om alle zorgmedewerkers volgens de RIVM-richtlijnen te voorzien. Vanuit de Rijksoverheid is een methodiek ontwikkeld om de persoonlijke beschermingsmiddelen bij nieuwe schaarste over de verschillende zorgsectoren zo eerlijk mogelijk te verdelen. Zodat zorgverleners ook dan beschermd hun werk kunnen doen.

Zorgcontinuïteit

De zorginstellingen zijn de afgelopen weken goed in staat gebleken met extra bedden op bestaande en extra locaties meer zorg te verlenen. De GGD-GHOR houdt samen met de zorginstellingen nauwgezet de bedden-, personele- en PBM-capaciteit in de regio bij. Met elkaar stemmen we de op- of afschaling van de zorgcapaciteit af.  

Adviezen voor professionals

Op onderstaande pagina's vindt u adviezen voor professionals in de zorg, onderwijs en opvang.