Spring naar het artikel

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV)

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Alle meisjes die twaalf jaar zijn, krijgen de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker aangeboden. Deze inenting bestaat uit twee vaccinaties.

Wat is het?

Baarmoederhalskanker is een van de weinige vormen van kanker die in bijna alle gevallen veroorzaakt wordt door een virus, het humaan papillomavirus (HPV). Er zijn meer dan honderd soorten van het virus, dat in tegenstelling tot andere virussen minder snel wordt opgemerkt door het immuunsysteem.

Wat kunt u doen?

Sinds 2009 is de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (ook wel HPV-vaccinatie genoemd) onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat alle meisjes die twaalf jaar zijn, de vaccinaties krijgen aangeboden. De vaccinatie bestaat uit twee inentingen.

De GGD Rotterdam-Rijnmond volgt het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en beschouwt de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker als een goed middel om infectieziekten terug te dringen.

Heeft u vragen?

Voor toelichting en vragen over de HPV-vaccinatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG).