Spring naar het artikel

Aangepast bron- en contactonderzoek

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

24 september 2020

Het aantal positieve besmettingen loopt nog steeds hard op. Meer besmette mensen betekent ook meer bron- en contactonderzoek. Om ervoor te zorgen dat alle mensen die mogelijk met een besmet persoon in contact zijn geweest geïnformeerd worden en maatregelen kunnen nemen, zijn we ook in onze regio overgeschakeld naar risicogestuurd bron- en contactonderzoek.

Risico-inschatting
Concreet houdt dit in dat de besmette persoon zoals altijd wordt gebeld. Op basis van dat gesprek, maakt de bron- en contactonderzoeker een risico-inschatting. Er zijn twee categorieën: hoog of laag risico. Van een hoog risico wordt gesproken als de persoon of een nauw contact bijvoorbeeld werkt met risicogroepen, zoals in de zorg, of als de persoon grote groepen tegelijk heeft kunnen besmetten, zoals in werksituaties of bij grote bijeenkomsten. De inschatting is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM. Bij een hoog risico verandert er helemaal niets in de werkwijze. De bron- en contactonderzoeker belt naast de besmette persoon zijn of haar huisgenoten en nauwe contacten die het hoogste risico geven op het verspreiden van het virus.

Is er sprake van een casus met een laag risico, dan verandert het proces wel iets. De bron- en contactonderzoeker informeert de huisgenoten van de besmette persoon. De besmette persoon wordt actievere medewerking gevraagd bij het indammen van het coronavirus. De persoon krijgt namelijk het verzoek om zelf contact te leggen met de mensen waar hij of zij nauw contact mee heeft gehad. 

Informatiepakket
Om deze persoon hierbij te helpen, wordt een een informatiepakket verstrekt door de bron-en contactonderzoeker dat hij/zij aan de contacten kan geven. De belangrijkste aanpassing is dus dat we meer verantwoordelijkheid en medewerking vragen van de besmette persoon. 

De weg is anders, het resultaat blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden en zicht kunnen houden op mogelijke clusters.