Spring naar het artikel

Campagne tegen seksueel geweld 'Wat kan mij helpen?'

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

28 november 2019

1 op de 5 vrouwen (22%) en 1 op de 16 mannen (6%) in Nederland hebben weleens seksueel geweld meegemaakt. Dit heeft vaak grote impact. Als je seks tegen je wil hebt gehad, is het goed om zo snel mogelijk hulp te vragen. Zo zijn er binnen zeven dagen veel mogelijkheden op medisch, psychologisch en forensisch vlak.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte op de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, 25 november, de campagne ‘Wat kan mij helpen’ om mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt te motiveren hulp te zoeken. Wie seksueel geweld meemaakt, durft daar namelijk vaak niet over te praten. Het kan helpen om bijvoorbeeld naar lotgenotenavonden te gaan.

‘Wat kan mij helpen’
Met de campagne ‘Wat kan mij helpen’ wil het ministerie van Justitie en Veiligheid mensen die tegen hun wil seks met een bekende hebben gehad, motiveren zo snel mogelijk professionele hulp te zoeken. De campagne is o.a. zichtbaar op billboards, in uitgaansgelegenheden, op scholen en online. Op de website watkanmijhelpen.nl kunnen mensen die een ongewenste, ingrijpende seksuele ervaring hebben gehad, bekijken wat anderen hebben meegemaakt, wat hun gevoelens en twijfels waren, waarom zij professionele hulp hebben gezocht en wat dat hen heeft opgeleverd. De verhalen helpen slachtoffers te beseffen dat het niet oké is wat er is gebeurd en dat professionele hulp kan helpen.

Lotgenotenavonden seksueel misbruik en geweld
Hulp voor de verwerking van het seksueel misbruik en geweld kan ook door middel van het bezoeken van lotgenotenavonden. Deze worden ook door de gemeente Rotterdam georganiseerd als onderdeel van de Aanpak Seksueel Geweld.

Eerstvolgende avonden zijn op woensdag 11 december en 18 december 2019. De decembermaand is voor velen een gezellige maand. Maar dit geldt niet voor iedereen. Voor mensen die te maken kregen met seksueel misbruik en geweld kan december juist een moeilijke maand zijn. Daarom nodigt de gemeente Rotterdam hen graag uit voor een spelavond samen. Een ervaringsdeskundige heeft speciaal hiervoor een spel ontwikkeld. Een spel om te praten, van elkaar te leren, met elkaar te lachen of te huilen.

De vrouwenavond is op 11 december. De mannenavond op 18 december. De inloop is om 19.00 uur en om 19.30 uur start het spel. De afsluiting van de avond is om 21.30 uur. Locatie: Literair Café Huis der Zotheid, Haringvliet 401, 3011 ZP Rotterdam. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: aanpakseksueelgeweldmo@rotterdam.nl

Centrum Seksueel Geweld
Ben je onlangs slachtoffer geworden van seksueel geweld? Neem dan contact op met het Centrum Seksueel Geweld, telefoonnummer 0800 – 0188. Is het langer geleden? Kijk dan bij 'Hulp na 7 dagen'.