Spring naar het artikel

Conclusies grootschalig testen Charlois en Lansingerland

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

13 april 2021 | laatste update: 22 april 2021

In november 2020 is de GGD Rotterdam-Rijnmond gestart met de pilot risicogericht grootschalig testen. Dit houdt in dat personen met en zonder klachten zich laagdrempelig konden laten testen op het SARS-CoV-2 virus bij testlocaties in de wijk. Naar aanleiding van een uitbraak met de Britse variant is van 13 januari tot en met 24 januari grootschalig getest in de gemeente Lansingerland om meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus en verdere uitbraak te beperken. Daarnaast is er van 26 januari tot en met 5 maart grootschalig getest in het gebied Charlois. De aanleiding om in dit gebied te testen was anders dan in Lansingerland. In Charlois was er geen sprake was een uitbraak. Er werd getest om de mogelijkheden te onderzoeken om de testbereidheid van inwoners te vergroten en daarnaast de verspreiding van het virus te vertragen. De pilot is inmiddels afgerond en alle gegevens zijn door de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC geanalyseerd.

Van de ruim 60.000 inwoners in Lansingerland hebben tijdens de pilot 43.016 inwoners zich laten testen. Hiervan testte 3% positief. 106 personen die positief waren, bleken besmet met de Britste variant van het virus. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal besmettingen in Lansingerland voor en na de uitbraak lager was in vergelijking met het aantal besmettingen in de rest van de regio Rotterdam-Rijnmond, terwijl dit aantal tijdens de uitbraak hoger was. Het grootschalig testen en de media-aandacht die ermee gepaard ging, lijken daarom de verspreiding van het virus in Lansingerland te hebben ingeperkt.

 

Van de bijna 70.000 inwoners in Charlois hebben 15.848 inwoners zich laten testen tijdens de pilot, waarvan de helft van de bezoekers afkomstig was uit Charlois. De resultaten laten zien dat de testbereidheid tijdens de inzet van de pilot vooral toenam onder ouderen (65+) en dat kleine testlocaties zeer gewaardeerd werden. Van de 15.848 personen testten 910 inwoners positief. Ondanks een toename in testbereidheid is gedurende de looptijd van de pilot geen opvallende toename in het aantal positieven gevonden in Charlois in vergelijking met de periode voor en na de pilot; het aantal positieven volgde de trend in de regio.

 

Tijdens de pilot is ook onderzoek gedaan naar factoren die van invloed zijn op testbereidheid en de naleving van thuisisolatie. De resultaten van dit onderzoek hebben waardevolle inzichten gegeven in hoe specifieke doelgroepen bereikt kunnen worden. Uit het onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat in de communicatie naar inwoners vaker gebruik gemaakt kan worden van lokale personen en het netwerk in de wijk.

 

Conclusie

Uit de resultaten van het risicogericht grootschalig testen in Lansingerland blijkt dat de aanpak geschikt is voor het indammen van acute uitbraken. Ook heeft de aanpak toegevoegde waarde in het bevorderen van testbereidheid onder ouderen. De resultaten van Charlois laten zien dat vanaf 50 jaar een duidelijke toename zichtbaar is in het aantal afgenomen testen en dat deze toename nog sterker is in de leeftijdscategorie 65+.

 

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovengenoemde resultaten, of voor het ontvangen van het gehele rapport met de resultaten van de pilot kan een mail gestuurd worden naar BeleidsvragenCoronaMO@rotterdam.nl.