Spring naar het artikel

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen van start

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

7 september 2022

Hoe gaat het met de volwassen inwoners van GGD Rotterdam-Rijnmond na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Rotterdam-Rijnmond brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Vragen over gezondheid, welzijn en corona

Meer dan 64.000 willekeurig gekozen mensen van 18 tot 64 jaar en mensen van 65 jaar en ouder worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij ontvangen vanaf 6 september 2022 een uitnodiging voor het onderzoek. De vragenlijst bevat onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Extra meting

De GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Dit jaar doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Deelname is vrijwillig

Deelname is vrijwillig, maar de GGD stelt deelname wel zeer op prijs. Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Uit de data zijn dus geen persoonsgegevens te herleiden. Meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers staat in onze privacyverklaring.

Samenwerkingspartners

GGD Rotterdam-Rijnmond werkt samen met de andere GGD’en, het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

Wil u meer informatie of heeft u vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Dan kunt u contact opnemen met gezondheidsmonitor@rotterdam.nl of kijken bij de veelgestelde vragen op de webpagina Gezondheidsmonitor.