Spring naar het artikel

Minder mensen voelen zich gezond

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

20 juni 2023

Een groeiend aantal inwoners van 18 jaar en ouder ervaart een afname in hun gezondheid. Dat blijkt uit het Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. De GGD Rotterdam-Rijnmond voerde het onderzoek uit in het najaar van 2022. Dr. Yvonne van Duijnhoven, directeur van GGD GHOR Rotterdam-Rijnmond: “Deze verontrustende trend wijst erop dat actie ondernomen moet worden om de situatie te veranderen. Met onze voorlichtingsacties bezoeken we onze inwoners met (preventie)artsen om ze te voorzien van informatie en/ of gezondheidsvragen te beantwoorden. Met deze acties hopen we door te gaan en we willen meer doen. Samen met de regiogemeenten onderzoeken we de komende periode wat nodig is en welke acties we op kunnen zetten. Ik geloof erin dat wat nodig is goed aansluit op voorgenomen activiteiten van het Gezond & actief leven akkoord.”

In 2022 ervaarden twee derde (66%) van de volwassenen hun eigen gezondheid als goed of zeer goed. In 2020 ervaarden juist relatief veel mensen hun gezondheid als (zeer) goed, namelijk ruim driekwart (77%). De daling in ervaren gezondheid tussen 2020 en 2022 valt extra op omdat het percentage mensen dat zich gezond voelt in de afgelopen tien jaar niet eerder zo laag was.

Verschillen tussen gemeenten

De gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben verschillende bevolkingssamenstellingen. Dat leidt tot variaties in de onderzoeksresultaten. Voor elke gemeente is een afzonderlijk rapport opgesteld met de meest opvallende uitkomsten, specifiek voor die gemeente. Hieruit blijkt dat het oordeel over de gezondheid verschilt tussen gemeenten.

Toename van financiële moeilijkheden

Mensen die worstelen om rond te komen, ervaren meer gezondheidsproblemen. Deze groep verdient speciale aandacht, vooral omdat ze voor het eerst in jaren weer is gegroeid. In 2020 had ongeveer 1 op de 6 (16%) van de volwassen inwoners moeite om rond te komen. In 2022 bedroeg dit aantal bijna een kwart (24%). Deze toename kan worden toegeschreven aan de energiecrisis en de hoge inflatie. In de regio Rotterdam-Rijnmond hebben meer mensen moeite om rond te komen dan het landelijk gemiddelde.

Verslechterde mentale gezondheid

Ook de ervaren mentale gezondheid gaat achteruit. In 2022 voelde een groter aantal mensen zich eenzaam dan in 2020. En het risico op het ontwikkelen van angststoornissen of depressies is toegenomen. Deze verslechtering in de ervaren mentale gezondheid geldt voor alle leeftijdsgroepen, maar vooral voor jongvolwassenen (18-23 jaar).