Spring naar het artikel

Uitbraak coronavirus in China

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

20 januari 2020 | laatste update: 20 februari 2020

In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. Patiënten hebben longklachten, zijn kortademig en hebben koorts. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid (PHEIC: Public Health Emergency of International Concern). In Nederland zijn er nog geen besmettingen gemeld.

Kijk op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie over het coronavirus. Hier vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen, zoals vragen over de gezondheid, de passagiers op de Westerdam en de situatie in China.

Er bestaan verschillende coronavirussen. De meeste coronavirussen zorgen voor milde klachten zoals verkoudheid in de winter. Sommige coronavirussen kunnen ernstigere longklachten veroorzaken, bekende voorbeelden zijn MERS en SARS. Het nieuwe coronavirus hoort bij die laatste groep. De ziekte die het virus veroorzaakt heeft de naam COVID-19.

Minister Bruins van Medische Zorg heeft het nieuwe coronavirus aangemerkt als A-ziekte. Dit houdt in dat zorgprofessionals een directe meldingsplicht hebben: als ze vermoeden dat een patiënt besmet is, moeten ze dat meteen doorgeven aan de GGD. Meer informatie over de meldingsplicht is te vinden op de website van het RIVM.

Volgens gezondheidsautoriteiten zijn er ruim 75.000 patiënten in China en daarbuiten. Ook zijn er meer dan 2000 mensen overleden als gevolg van het virus. Officiële cijfers over het aantal patiënten worden bijgehouden door ECDC en WHO. In Nederland zijn er nog geen besmettingen gemeld.

De meeste patiënten komen uit de stad Wuhan of zijn in Wuhan geweest. Ook in andere landen, zoals Thailand, Japan, de Verenigde Staten en diverse Europese landen is het coronavirus gevonden bij reizigers die kort daarvoor in Wuhan waren geweest. Diverse gezondheidsautoriteiten doen onderzoek naar het virus en de bron van de besmettingen.

Mocht u recent teruggekeerd zijn uit China en koorts en luchtweg-klachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, kortademigheid) ontwikkelen, neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Bij overige vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met de GGD (010 - 443 80 31). De meest recente informatie, evenals een Q&A, vindt u op de RIVM-website.

Er is een aangepast reisadvies ingesteld voor reizen naar China. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert niet naar de provincie Hubei te reizen en om alleen naar de rest van het Chinese vasteland te reizen als dit noodzakelijk is, vanwege de maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om de verspreiding en besmetting tegen te gaan.

De WHO heeft aangegeven dat er vooralsnog geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.

Hieronder vindt u de kaart van China met het reisadvies per regio. Voor de regio Wuhan geldt rood (niet reizen), en de rest van het Chinese vasteland is aangeduid als oranje (alleen noodzakelijke reizen). Bekijk hier de meest actuele informatie en het reisadvies.

De meest recente informatie over het coronavirus, evenals een Q&A, vindt u op de RIVM-website. Mocht u recent teruggekeerd zijn uit China en koorts en luchtweg-klachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, kortademigheid) ontwikkelen, neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts. Bij overige vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met de GGD (010 - 443 80 31).