Spring naar het artikel

Dienstverlening GGD Rotterdam-Rijnmond wordt weer uitgebreid

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

5 juni 2020 | laatste update: 2 september 2020

Het coronavirus heeft een grote impact op de GGD Rotterdam-Rijnmond. Omdat we een belangrijke gezondheidstaak in de regio hebben, willen wij u toch graag weer vaker zien. Er zijn wel minder spreekuren dan normaal. We breiden de normale dienstverlening daarom weer verder uit. Dit gaat vanwege het coronavirus wel anders dan voorheen.

De teams van Infectieziektebestrijding, Reizigerszorg, TBC en Centrum seksuele gezondheid zullen de komende periode weer meer spreekuren houden. Ook Sociaal Medische Advisering (SMA) gaat weer van start.

Huisregels

Om coronaproof te werken, zijn de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot corona leidend voor onze dienstverlening. Deze richtlijnen gelden voor alle bezoekers en medewerkers in het pand. We willen u vragen om onderstaande huisregels in acht te nemen bij een bezoek aan onze locaties:

  • Kom op tijd voor uw afspraak (maximaal 15 minuten voor de afspraak) en verlaat het pand direct na uw afspraak
  • Kom zoveel mogelijk alleen, tenzij u begeleiding nodig heeft bij uw bezoek
  • Voorkom fysiek contact en houd 1,5 meter afstand tot anderen. Enkel voor onderzoek kan van de 1,5 meter afgeweken worden
  • Meld vooraf telefonisch eventuele coronagerelateerde klachten (zoals hoesten, keelpijn, neusverkoudheid, koorts of benauwdheidsklachten) van uzelf of uw begeleider. Samen kijken we of de afspraak wordt verzet, of moet doorgaan
  • Draag in het geval van klachten een mondneusmasker bij binnenkomst van het pand.

Gezondheidsvragenlijst

Bij het maken van een afspraak wordt een vragenlijst met u doorlopen (triage). Hierop staan vragen over uw gezondheid. Wij vragen u deze vragen eerlijk te beantwoorden. Op basis daarvan bepalen wij of u kunt langskomen bij de GGD. Als u kunt langskomen, volgt er bij binnenkomst nogmaals een triage door de gastheer/gastvrouw.

Let op! Als u met coronagerelateerde klachten naar de GGD komt, en u heeft geen urgente afspraak of onvoldoende beschermingsmiddelen, kan het voorkomen dat de gastheer/gastvrouw u de toegang tot het pand weigert. Dit geldt ook als u te laat komt voor uw afspraak. We vragen hiervoor uw begrip.