Spring naar het artikel

Hallo, hoe gaat het met ons?

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

8 september 2020 | laatste update: 15 september 2020

De GGD Rotterdam-Rijnmond hoort graag hoe het écht gaat met de inwoners van de regio Rijnmond. Dat onderzoeken we vanaf september met de Gezondheidsmeter 2020. Daarom kan het zo zijn dat tussen 8 en 11 september een uitnodiging van de GGD Rotterdam-Rijnmond op uw deurmat valt.

Het onderzoek gaat over gezondheid, leefstijl en woonsituatie. Ongeveer 1 op de 10 inwoners in de regio van 18 jaar en ouder krijgt een vragenlijst van de GGD. We trekken willekeurig een steekproef uit het bevolkingsregister. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen, zodat we een goed beeld krijgen van de gezondheid in onze gemeenten.

Landelijk gezondheidsonderzoek

De vragenlijst is onderdeel van het landelijke gezondheidsonderzoek waarin verschillende GGD’en samenwerken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierdoor levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten. Met de gegevens kunnen gemeenten en de GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Corona

In 2020 speelt het coronavirus een grote rol in ons leven. We zijn benieuwd naar de invloed van de coronacrisis op de gezondheid, de leefstijl en het sociale en financiële aspect van het leven. Daarom is een aantal vragen over corona toegevoegd aan de vragenlijst.

Bouw mee aan een gezonde toekomst voor iedereen

Bent u één van de geselecteerden en heeft u de uitnodiging via de post ontvangen? Vul dan de vragenlijst in. Zo helpt u uw gemeente te bouwen aan een gezonde toekomst voor iedereen! Meer informatie vindt u op de pagina Gezondheidsmonitor.