Spring naar het artikel

Uitbreiding PrEP-zorg GGD Rotterdam-Rijnmond

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

30 juli 2019

Per 1 augustus 2019 start een landelijke PrEP-regeling. GGD’en kunnen via deze regeling tegen een gereduceerd tarief PrEP-tabletten en begeleiding bieden aan mensen met een verhoogd risico op hiv. De regeling geldt voor een periode van 5 jaar. GGD Rotterdam-Rijnmond is blij dat PrEP-zorg nu landelijk geregeld wordt, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over het aantal beschikbare plekken binnen deze regeling.

Binnen onze GGD bestaat sinds eind 2018 de zogenaamde PrEP pilot waarbinnen een kleine groep hoogrisicocliënten PrEP-zorg krijgt. Door de landelijke regeling kan ons aantal PrEP-cliënten per augustus gelukkig uitgebreid worden. We zijn hierbij wel gebonden aan de eisen die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt. De capaciteit blijft beperkt en wij kunnen dus helaas niet aan alle geïnteresseerden PrEP verstrekken.

Voorrang voor kwetsbare cliënten
Net als andere GGD’en, vinden wij het belangrijk dat de beperkte plaatsen voor PrEP-zorg terecht komen bij de juiste mensen: kwetsbare mensen die een hoog risico op een hiv-besmetting hebben. Als je PrEP via je huisarts kunt krijgen, vragen wij je daarom dringend om van die mogelijkheid gebruik te maken. Je kunt in dat geval wel bij ons terecht voor de noodzakelijke soa-testen bij PrEP-gebruik. Ook met andere vragen over PrEP kunnen wij je helpen.

PrEP regelen via onze GGD?
Overweeg je PrEP, maar kun je hiervoor niet terecht bij je huisarts? Dan vragen wij je om een reguliere soa-testafspraak te maken op onze polikliniek. Het inloopspreekuur Testlab is hier niet voor geschikt. Meld tijdens je consult dat je geïnteresseerd bent in PrEP. De hulpverlener vult dan samen met jou een formulier in. Je krijgt vervolgens binnen drie weken bericht of je op de wachtlijst wordt geplaatst voor PrEP-zorg op onze GGD.

Bekijk ook onze pagina over PrEP.