Spring naar het artikel

Onderzoek Nesselande

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

23 januari 2018

In 2011 heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond onderzoek gedaan naar het verband tussen het optreden van kinderleukemie in Nesselande en de aanwezigheid van de hoogspanningslijn. Er is toen vastgesteld dat er geen relatie kon worden gelegd.

Dit onderzoek is gedaan, omdat er in korte tijd enkele gevallen van kinderleukemie bekend werden in Nesselande en de behoefte groot was om een mogelijk verband met de hoogspanningslijn te onderzoeken. Destijds is afgesproken dat het optreden van leukemie 5 jaar gevolgd zou worden. Deze 5 jaar zijn inmiddels verstreken.

Nieuw rapport

Er is nu opnieuw een rapport opgesteld. In dit rapport is tevens gekeken naar de belasting van de hoogspanningslijn en de bijbehorende magneetveldzone.

De conclusies van het rapport luiden (in het kort) als volgt:

  • De opvallende piek van ziektegevallen in 2009 en 2010 heeft zich niet voortgezet of herhaald. Het aantal kinderen met leukemie in Nesselande is nog wel iets hoger dan verwacht in 10 jaar tijd (6 in plaats van de berekende 0 tot 5). Omdat de verwachte aantallen een schatting zijn, kan toeval een rol spelen. De GGD Rotterdam-Rijnmond zet de monitoring nog 5 jaar voort om het beloop in de tijd te volgen.
  • De magneetveldzone van 0,4 microTesla reikt tot maximaal 55 meter aan beide zijden van de hoogspanningslijn (o.b.v. werkelijke belasting in de periode juli 2011-juni 2017). Dit betekent dat alle woningen, crèches en kinderdagverblijven in Nesselande buiten deze zone vallen.
  • Er is geen relatie tussen de ziektegevallen in Nesselande en de aanwezigheid van de hoogspanningslijn.

Lees onderaan het volledige rapport.

Heeft u vragen over het rapport, bel dan met de GGD Rotterdam-Rijnmond: 010-4339894.